Kiitos kaikille teille, jotka pidätte imetystä tärkeänä ja haluatte sen puolesta käydä keskustelua. Imetys tarvitsee puolestapuhujia. Imetys ja sen edistäminen tarvitsee ympärilleen kuitenkin myös rohkaisevaa, tukevaa, kannustavaa ja erilaiset tilanteet ja ihmiset huomioon ottavaa ja ymmärtävää keskustelua. Ei tuomitsemista, vähättelyä tai syyllistämistä.

Imetyksen tuki ry:n imetysvaikuttajaksi voidaan valita henkilö, joka on aidosti kiinnostunut imetyksestä sekä haluaa edistää imetystä ja tehdä sitä näkyväksi. Rita Niemi-Manninen on tällainen henkilö. Hän on myös esikoislapsen äiti, joka on tehnyt ratkaisuja lapsensa ja perheensä parhaaksi niillä tiedoilla, voimavaroilla ja neuvoilla, joita hänellä siinä hetkessä on ollut. Monet meistä voivat varmasti samaistua tähän tilanteeseen.

Vauva.fi-lehden artikkelissa Rita kertoo väsymyksestään ja uupumuksestaan ja siitä miten hän ei ollut osannut odottaa sitä, kuinka tiivisti vastasyntynyt ja pieni vauva haluaa olla rinnalla. Hän oli ajatellut tiiviin rinnalla olon tarkoittavan sitä, että vauva ei saa tarpeeksi maitoa. Ja näin monet äidit samassa tilanteessa usein ajattelevat. Moni voi varmasti tunnistaa myös Ritan kuvaaman tilanteen, jossa isovanhemmat antavat hyvää tarkoittavia neuvoja. Hekin tekevät sen ajatellen uuden perheen parasta ja myöskin niillä tiedoilla, jotka heillä on käytössään. Tietoa ja tiedon jakamista tarvitaan edelleenkin runsaasti.

On totta, että runsas rinnalla olo on vastasyntyneelle ja pienelle vauvalle normaalia käytöstä, eikä huolenaihe, jos imetyksen turvamerkit täyttyvät. Äidit ja perheet suhtautuvat tähän intensiiviseen vaiheeseen kuitenkin hyvin eri lailla. Toiset äidit saavat levättyä paremmin imetysmaratoonien välissä ja selviävät niistä sen vuoksi paremmin. Toisilla nukkuminen/lepääminen voi vaikeutua ja tilanne tuntua sen vuoksi toivottomammalta. Myös vauvat ovat hyvin erilaisia – toiset vaativampia kuin toiset. Samoin myös tukiverkostot – toisilla niitä on, toisilla ei juurikaan. On hyvin vaikea kommentoida ulkopuolelta käsin toisten perheiden tilannetta, kun olosuhteet ja käytettävissä olevat voimavarat eivät ole tiedossa.

Sen lisäksi, että Rita mainitsi lehtijutussa, että hän antoi vauvalleen korviketta, hän mainitsi myös seuraavat asiat:
– hänelle oli jo raskausaikana selvää, että hän haluaa imettää ja hän piti sitä luonnollisena asiana.
– kokemus, kuinka ihmeellistä oli, että pieni pää löysi tissin ja alkoi imeä kuin olisi aina tehnyt sitä.
– imetys on ihmeellistä ja ihanaa. Onnen fiilisten taakse voi kätkeytyä myös paljon väsymystä.
– ei aikarajaa imetyksen lopettamiselle. Imetys saa jatkua niin kauan kuin se tuntuu äidistä ja vauvasta hyvältä.

Toivoisimme, että myös nämä hyvin imetysvaikuttajan rooliin istuvat asiat saisivat jutussa ja sen kommentoinnissa huomiota. Myöskin se, että Rita puhuu imetyksen mukanaan tuomista haastavammista tunteista rehellisesti on tervetullutta.

Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Tuemme imetystä aina äitien toiveiden mukaan ja niitä kunnioittaen. Haluamme, että jokainen äiti saa toivomansa kaltaisen imetystaipaleen ja siihen tarvitsemansa tuen. Tuemme Ritaa hänen matkallaan osittaisimettäjänä ja muita heidän toivomallaan imetysmatkalla. Tuemme myös äitejä, jotka pumppaavat maidon vauvoilleen, ovat lopettamassa imetyksen sekä siinä, jos imetys ei ole sujunut äidin toiveiden mukaan. Olemme kaikkien imetystä toivovien ja tavalla tai toisella imettävien äitien yhdistys.

Jos maidon riittävyys tai mikä tahansa muu imetykseen liittyvä kysymys askarruttaa, ole rohkeasti yhteydessä Imetyksen tuki ry:n tukikanaviin.

Lisää tietoa aiheesta:

Riittääkö maito?

Imetyksen turvamerkit