BMC Pregnancy and Childbirth Open Access -artikkelina julkaistu Swansonin ja Hannulan vertaileva tutkimus Suomen ja Ison-Britannian vauva- ja taaperoperheiden vanhemmuuteen liittyvästä stressistä antaa mielenkiintoista tietoa myös imetyksen vertaistuen merkityksestä. Aineisto tutkimukseen kerättiin sähköisesti vuosina 2016-2017 ja tutkimukseen osallistui 1550 alle 2-vuotiaan lapsen äitiä.

Suomalainen yhteiskunta on lähtökohtaisesti imetysmyönteinen ja imetystilastoissa on viime aikoina tapahtunut positiivista kehitystä. Isossa-Britanniassa imetyksen aloitusluvut ja toteutuminen jäävät alhaisemmalle tasolle. Yhteistä molemmille maille on vahva kolmannen sektorin tuki imetykseen. Suomessa koulutettua vertaistukea imetykseen tarjoaa Imetyksen tuki ry, Isossa-Britanniassa toimijoita on useampia: The Breastfeeding Network, The National Childbirth Trust ja kansainvälisesti toimiva La Leche League.

Tutkimuksen mukaan sekä Suomessa että Isossa-Britannissa epämuodolliset tuen lähteet olivat imetysasioissa käytetympiä kuin virallinen, terveydenhoidosta saatava tuki. Molemmissa maissa tärkeimmäksi tuen lähteeksi mainittiin Facebook-ryhmä, seuraavaksi perheenjäsenet ja kolmanneksi muu tuki, joka kattoi vertaistukiorganisaatioiden muun tuen (mm. imetystukiryhmät). Suomessa 54,3% ja Isossa-Britanniassa 50,8% vastaajista haki imetystukea Facebook-ryhmästä. Isossa-Britanniassa, jossa organisaatioiden tarjoamaa tukea on enemmän tarjolla, muun tuen merkitys oli suurempi kuin Suomessa.

Lue koko artikkeli:

Swanson, V & Hannula, L. (2022). Parenting stress in the early years – a survey of the impact of breastfeeding and social support for women in Finland and the UK. BMC Pregnancy and Childbirth 


Tiesitkö? Jo tutkimusaineiston keruun aikoihin 2016-2017 Imetyksen tuki -Facebook-ryhmä oli Suomen suurimpia lapsiperheaiheisia sosiaalisen median ryhmiä 32000 jäsenellään. Vuosina 2016-2017 ryhmässä tehtiin 27000 imetysaiheista keskustelunaloitusta, joihin kommentoivat koulutetut imetystukiäidit ja toiset vanhemmat. Nykyään ryhmässä on jo yli 50000 jäsentä.