Julkaisuvapaa 31.8.2020

Hallituksen tulee varmistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn rahoitus

Valtiovarainministeriö esittää budjettiesityksessään sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen 127 miljoonan euron leikkausta. Voittoa tavoittelemattomat sotejärjestöt tukevat tuottamillaan palveluilla  julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja kannattelevat monissa tapauksissa ihmisten hyvinvointia. Yli 30 prosentin leikkaus sotejärjestöjen avustuksiin heikentäisi kohtuuttomalla tavalla haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Avustukset jaetaan Veikkauksen tuotoista.

Imetyksen tuki ry on ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa vanhemmuuteen ja imetyksen haasteisiin perhelähtöistä tukea ja luotettavaa, tutkittua tietoa. Yhdistyksen tuen piirissä on merkittävä määrä lapsiperheitä. Jos Imetyksen tuen palveluja ei olisi, ilman tukea jäisi vuosittain yli 20 000 vauvaperhettä. Lisäksi  yli 450 000 käyttäjää – lapsiperheitä ja terveydenhuollon ammattilaisia – jäisi vaille yhdistyksen imetyssivuston tarjoamaa tietoa sekä ratkaisuja imetysongelmiin. Vuosittainen vierailujen määrä Imetyksen tuen verkkosivuilla kipusi viime vuonna yli miljoonan.

Rahoituksen leikkaaminen jättäisi imettävät vauvaperheet ilman tukea

Imetys vaatii etenkin alkuvaiheessa perheen rinnalla kulkemista ja vanhemmuuden tukemista. Imetyksen tuki ry:n kohdalla esitetyn suuruinen leikkaus rahoitukseen näkyisi suoraan perheille tarjotun tuen ja tiedon määrässä. Vaativa, vastuullinen vapaaehtoistoiminta vaatii laadukkaan perus- ja jatkokoulutuksen sekä työnohjauksellisen tuen yhdistyksen imetystukiäideille. Uusia vapaaehtoisia on koulutettava vuosittain, jotta toiminta voi jatkua ja tukikanavia voidaan pitää avoinna riittävän usein. Jos tukea joudutaan heikentämään rahoituksen leikkaamisen myötä, se tarkoittaa monen perheen imetyksen ennenaikaista päättymistä. Tämä ei ole lapsen, äidin, perheen tai yhteiskunnan etu.

Imetyksen ja vanhempien tukemisessa säästäminen ei ole järkevä ratkaisu. Imetys suojaa lasta tutkitusti infektioilta, diabetekselta, allergioilta ja ylipainoisuudelta aikuisuuteen asti sekä tukee kognitiivista kehitystä. Se tasoittaa lasten lähtökohtia terveempään elämään perheen taustasta riippumatta. Imettävää vanhempaa imetys suojaa puolestaan myöhemmältä rinta- ja munasarjasyövältä sekä tyypin 2 diabetekselta. Imetys on myös ympäristön ja ilmaston näkökulmasta korvikeruokintaa kestävämpi tapa ruokkia lasta. Se on ilmaista ja uusiutuvaa ravintoa, joka ei jätä jälkeensä jätettä.

Imetys on investointi, joka luo hyvinvointia ja tuottaa samalla merkittävän taloudellisen hyödyn. Sen tukeminen ei missään tilanteessa ole säästökohde.

Lisätietoja:
Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Imetyksen tuki ry
044 522 5032, saija.ohtonen-jones@imetys.fi

Taustaa: Koronakevät kärjisti imettävien perheiden hätää

Koronaepidemia on lisännyt ja kärjistänyt etenkin vastasyntyneiden vauvojen vanhempien haasteita vauvan ruokinnassa ja vanhemmuudessa. Olemme kertoneet imettävien perheiden ahdingosta ja yhteydenotoista tukipalveluihimme keväällä julkaistuissa kannanotoissamme:

Imetyksen tuki ry tarjoaa laadukasta vertaistukea ja edistää imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen 500 koulutettua vapaaehtoista tukevat perheitä vanhemmuudessa ja imetyksessä verkossa, puhelimessa sekä tukiryhmissä valtakunnallisesti. Imetyksen tuki ry:n toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja WHO:n imetystä koskeviin ohjelmiin. Yhdistys on perustettu vuonna 1998.
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
Lisätietoa: https://imetys.fi/