Julkaisuvapaa 6.5.2020

Koronavirustilanne heikentää tuoreiden perheiden hyvinvointia. Imetyksen tuki ry:lle tulee päivittäin hätääntyneitä yhteydenottoja vastasyntyneiden vauvojen vanhemmilta. Usein yhteydenoton aiheena on kiireellistä apua vaativa huoli vauvan kasvusta tai haastava imetysongelma. Perheiden vaikeudet nousevat esiin myös Imetyksen tuki ry:n tekemässä kyselyssä epidemia-aikana synnyttäville.

Koronavirustilanteen takia vauvaperheiden ohjausta ja tukea on vähennetty monissa synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa. Perhevalmennukset ovat tauolla. Äidit ovat vauvan kanssa lapsivuodeosastolla ilman tukihenkilöä ja henkilökunnan resurssit eivät välttämättä riitä äidin ohjaamiseen imetyksessä. Vastasyntyneen ensimmäinen neuvolakontakti voi viivästyä ja neuvolakäyntejä on osassa kunnista harvennettu.

Näistä syistä imetyksen ongelmat pääsevät osassa perheitä haastaviksi. Imetysohjauksen puutetta paikataan imetyksen jatkumisen vaarantavilla pikaratkaisuilla, kuten varmuuden vuoksi ohjeistetulla korvikeruokinnalla. Monet äidit kertovat jo odotusaikana alkaneesta ahdistuksesta. Epidemiarajoitteiden takia synnytys on saattanut aiheuttaa pelkoa ja sairaala-aika on voinut olla raskasta ilman toista vanhempaa. Vanhemmuutta opetellaan eristyksissä yksin, vailla lähipiirin apua ja ammattilaisten riittävää tukea.

Tällä hetkellä Imetyksen tuki ry ja sen vapaaehtoiset vertaistukijat hoitavat selvästi terveydenhuollolle kuuluvaa tehtävää. Tilanne on kestämätön, sillä vertaistukijoilla ei ole edellytyksiä toteuttaa vaativan tason imetysohjausta turvallisesti. Imetysohjauspalveluiden supistamisen vuoksi äitiä ei aina voida ohjata ammattilaisen avun piiriin, jotta imetys saataisiin kivuttomaksi, vauva kasvamaan riittävästi, lisämaitoja vähennettyä ja vauvojen laadukas varhaisravitsemus turvattua suositusten mukaisesti myös poikkeusoloissa. Rintamaito sisältää monia epidemia-aikana tärkeitä immuunipuolustusta tukevia tekijöitä. Imetys suojaa sekä vauvaa että äitiä myös pitkällä aikavälillä muun muassa diabetekselta ja eri syöviltä.

Imetys ei ole vain vauvan ruokintaa. Siihen kiteytyy usein kokemus vanhempana pärjäämisestä ja kyvystä ymmärtää oman lapsen tarpeita. Imetyksen tukeminen on aina myös vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Tällä hetkellä useat perheet jäävät tätä tukea vaille. Tilanteeseen tulee pikaisesti löytää ratkaisuja. Jos näin ei tehdä, sillä voi olla pitempiaikaisia seurauksia suomalaisten perheiden hyvinvointiin.

Lisätietoja:

Niina Mäkinen, koordinaattori
044 5225 039
niina.makinen (at) imetys.fi

Anna Groundstroem, koordinaattori
044 5225 038
anna.groundstroem (at) imetys.fi