Imetyksen tuen vapaaehtoistoiminnan assistenttina on aloittanut Teija Kylä-Liuhala. Teija vastaa imetyksen vertaistukitoimintaa tukevista tehtävistä ja on monelle ensimmäinen kontakti yhdistykseen.

Teijalla on jo aiempaa kokemusta ihmisläheisestä järjestötyöstä eri tehtävissä. Hän on työskennellyt Hivpointilla sekä assistenttina että asiakastyössä. Kulttuurisensitiivinen jalkautuva työ on tullut hänelle tutuksi Tyttöjen talon ryhmänohjaajana hiljattain Suomeen muuttaneiden nuorten kanssa.

“Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskysymykset ovat kulkeneet elämässäni mukana vuosien ajan. Olen työssäni tottunut kohtaamaan monenlaisista taustoista ja kulttuureista tulevia ihmisiä. Olen nähnyt, millaisia haasteita meidän yhteiskunnassamme voi olla ja millaista erilaisten stigmojen kanssa on elää”, Teija miettii.

Teijalla on kokemusta myös varhaiskasvatustyöstä. Perheiden kanssa tehtävä työ on hänen sydäntään lähellä. Myös vapaaehtoisten kanssa työskentely on hänelle tuttua. “Arvostan todella paljon vertaistukea, jota olen antanut ja saanut myös omassa elämässäni. Vertaistuki organisaation keskiössä kiinnosti ihan erityisesti Imetyksen tuessa. Täällä pääsee tekemään arvokasta työtä”, Teija toteaa.

Luontoalaa opiskelevalle Teijalle luonnossa liikkuminen on tärkeä ja rakas harrastus. Metsä on paikka, jossa hän voi voimaantua.

Vastaanotimme vapaaehtoistoiminnan assistentin tehtävään 88 hakemusta. Olemme todella kiitollisia siitä, että Imetyksen tuki ja meillä tehtävä työ herätti niin monien kiinnostuksen. Lämmin kiitos vielä kaikille hakijoille!