Lähikuva vauvasta, joka katsoo vakavana eteenpäin.

Suomen kielijännetyöryhmä tiedottaa, että vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi yksityinen terveydenhuolto ei tällä hetkellä tee kieli-tai huulijänneleikkauksia. Lääkärille voi kuitenkin varata etävastaanottoajan, jossa kartotetaan tilannetta ja perhe voi tarvittaessa saada lähetteen imetysohjaukseen. 

Imetysohjausvastaanottoja on tarjolla edelleen ympäri Suomen sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon puolella. Osa imetysohjausvastaanotoista on saatavilla etävastaanottoina.

Osassa jännetapauksista imetysohjaus ja suun alueen jumppaus voivat helpottaa imetyksen haasteita niin, että imetys voi jatkua sujuvammin. Äidinmaitontuotantoa voi tarvittaessa tukea tai ylläpitää pumppaamalla.

Kireiden kieli- ja huulijänteiden leikkausten perumiseen on useampia, koronaviruspandemiasta johtuvia syitä. Yksi tekijä etenkin kunnallisella puolella on resurssien vähyys ja niiden keskittäminen, eli hoitohenkilökuntaa ja lääkäreita tarvitaan nyt muualla. Monia elektiivisiä toimenpiteitä on peruttu koronan vuoksi.

Yksityinen puoli on päättänyt ajaa alas leikkaukset muun muassa siksi, etteivät vauvat tai heidän vanhempansa saisi koronavirustartuntaa toimenpiteen seurauksena.

Lisäksi leikkauksissa on aina olemassa mm. verenvuodon ja tulehdusten riski. Vaikka riski on pieni, se on olemassa. Sen realisoituessa kuormitus julkiselle terveydenhuollolle kasvaa tilanteessa jossa näin ei saisi tapahtua.

Leikkauksia suorittavat korvalääkärit ja sairaanhoitajat altistuvat erityisesti aerosolimuodostukselle. Koska koronavirus leviää pisaratartuntana, näitä aerosolia muodostavia toimenpiteitä tulee välttää.

Nämä tekijät vaikuttavat tilanteeseen. Jänneleikkaukset on tällä hetkellä peruttu maailmanlaajuisesti, ei pelkästään Suomessa.

Tilanne on kurja, mutta päätöksellä pyritään aidosti suojelemaan kaikkia osapuolia.

Kielijännetyöryhmä on Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n luotsaama moniammatillinen työryhmä. Työryhmän tarkoituksena on kehittää kireiden kieli- ja huulijänteiden tunnistamista ja hoitoa.

Imetyksen tuen sivuilla on lista sairaaloiden imetyspoliklinikoista ja yksityisistä imetysohjaajista. Osa heistä tekee imetysohjauksia etävastaanottona. Listan ammattilaisilla on kaikilla joko imetyskouluttajakoulutus tai he ovat suorittaneet IBCLC-tutkinnon, joka on kansainvälinen imetyksen erityisasiantuntijatutkinto.