Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi vuoden 2022 avustusehdotuksensa järjestöille 9.12.2021.

Imetyksen tuki ry:lle avustusta myönnettiin 289 450 euroa. Avustuksen määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Yhdistys haki STEAlta myös kahta kehittämishanketta, mutta niihin ei myönnetty avustusta.

Järjestörahoituksen tulevaisuus pysyy edelleen epävarmana. Imetyksen tuessa panostetaan jatkossa oman rahoituspohjan vankistamiseen eri keinoin.