Vaaleanpunaista taustaa vasten on asetettu neljä valkoista noppaa, jotka muodostavat numerot 2023. Viimeinen noppa on kääntymässä juuri kakkosesta numeroksi kolme.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi vuoden 2023 avustusehdotuksensa järjestöille 1.12.2022.

Imetyksen tuki ry:lle ehdotettiin avustusta myönnettäväksi 353 923 euroa. Saadun korotuksen avulla edistetään perheitä tukevien vapaaehtoisten imetystukiäitien hyvinvointia, sitouttamista ja motivointia sekä varmistetaan heille riittävä ohjaus ja tuki.

Veikkaus Oy:n tuotoilla tuetaan järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa enää vuoden 2023 loppuun. Vuodesta 2024 alkaen määräraha on osa valtion talousarvion kehysvaikutteisena menoeränä.