Mothers in Business MiB ry ja Imetyksen tuki ry ovat yhdessä julkaisseet Imetysmyönteinen työpaikka -oppaan, joka tarjoaa käytännön vinkkejä työnantajille ja työntekijöille imetyksen tukemiseksi töihin paluun yhteydessä. Oppaan tavoitteena on edistää imetyksen jatkumista myös työelämän haasteiden keskellä.

Syksyn saapuessa monet vanhemmat palaavat töihin perhevapailtaan, ja vauvan tai taaperon päiväsaikainen hoiva siirtyy vanhemmalta toiselle tai varhaiskasvatukseen. Tämä tekee oppaasta erityisen ajankohtaisen, sillä työpaikat tarvitsevat tukea imetysmyönteisen ilmapiirin luomiseen ja äitien tukemiseen imetyksen jatkamisessa. Vuosi sitten Suomessa voimaan astunut perhevapaauudistus pyrkii jakamaan perhevapaita tasaisemmin vanhempien kesken. Uudistuksen myötä imettävät vanhemmat saattavat palata työelämään aiempaa varhaisemmin, imetyksen vielä jatkuessa.

“Imetyksen jatkaminen töihin paluun jälkeen on sekä vanhemmalle että lapselle hyödyllistä, sillä imetyksellä on lukuisia lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Imetys on monille myös tärkeä osa vanhemmuutta, ja luottamus siihen, että imetys voi jatkua saattaa kannustaa heitä palaamaan töihin aiemmin. Työnantajien tulisi rohkaistua ottamaan puheeksi imetykseen liittyviä asioita ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa imetykseen liittyviä tarpeita ja toiveita voidaan käsitellä avoimesti”, kannustaa Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtaja Heidi Kervinen.

Järjestöt muistuttavat, että imetysmyönteinen työpaikka ei ainoastaan hyödytä perheitä ja vauvoja, vaan se myös luo inklusiivisen ja positiivisen vaikutuksen koko työyhteisöön, ja sitouttaa työntekijöitä, joilla on halua jatkaa imetystä, mutta myös panostaa työntekoon.

Konkreettisen oppaan tavoitteena on kannustaa työnantajia luomaan imetysmyönteisiä käytäntöjä ja rohkaista vanhempia jatkamaan imetystä töihin paluun jälkeen.

“Imetysmyönteisyys ei vaadi työpaikoilta suuria taikatemppuja, vaan se edellyttää myönteistä suhtautumista imetyksen ja työn yhdistämiseen sekä joustavaa ja mahdollistavaa asennetta. Työpaikat voivat hyödyntää tuoretta opastamme sekä kehittää imetysmyönteisiä käytäntöjä yhdessä työntekijöiden kanssa”, Mothers in Business -verkoston toiminnanjohtaja Annica Moore sanoo.

Alkuun pääsee viidellä käytännön vinkillä, joiden avulla työpaikat voivat rakentaa imetysmyönteistä ilmapiiriä ja tukea imettäviä vanhempia:

  1. Puhu imetyksestä myönteisesti työpaikalla ja rohkaise esihenkilöitä ottamaan imetys puheeksi perhevapaalle jäädessä ja töihinpaluun yhteydessä.
  2. Varaa työpaikalta imetykseen tai maidon pumppaukseen sopiva tila.
  3. Varaa tilaan pieni jääkaappi, jossa pumpattua maitoa voi säilyttää.
  4. Tarjoa mahdollisuutta tuoda lapsi työpaikalle imetettäväksi työpäivän aikana.
  5. Tarjoa etätyömahdollisuus imettävälle.

Lisätietoja:

TUTUSTU: Imetysmyönteinen työpaikka -opas

TUTUSTU: Imetys ja työ -sivusto perheille, työnantajille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille

KATSO VIDEO: MTV Uutiset Liven haastattelu imetysystävällisestä työpaikasta

Annica Moore, Mothers in Business, annica.moore(a)mib.fi, 044 705 7333
Heidi Kervinen, Imetyksen tuki, heidi.kervinen(a)imetys.fi, 040 940 1309

Mothers in Business (MiB) yhdistää yli 4000 äitiä, joille työn ja perheen yhteensovittaminen on luonnollinen osa arkea. Järjestö tarjoaa mahdollisuuksia työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen ja edistää äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa. https://www.mothersinbusiness.fi/

Imetyksen tuki ry edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnallisesti ja tukee imettäviä perheitä. Yhdistyksen sydän on 500 koulutetun vapaaehtoisen antama imetyksen vertaistuki, joka tavoittaa vuosittain 20 000 vauva- ja lapsiperhettä.