Kansainvälistä imetysviikkoa vietetään maailmalla elokuun alussa ja Suomessa 1.-7. lokakuuta.
Viikon teemana on tänä vuonna Imetys – elämän perusta.

Teemaviikko nostaa esiin imetyksen merkityksen globaalissa taistelussa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja virheellistä ravitsemusta vastaan. Ravitsemuksen ongelmat haittaavat WHO:n tilastojen mukaan 250 miljoonan alle viisivuotiaan lapsen kasvua ja kehitystä. Ongelma ei koske ainoastaan matalan tulotason maita, sillä ylipaino on aivan yhtä suuri terveysriski kuin aliravitsemus. Imettämättömyys lisää kaikenlaisen virheravitsemuksen riskiä.

Puutteellinen ravitsemus on vaikeasti katkaistavan köyhyyden kierteen vahvimpia ylläpitäjiä. Odottavan äidin huono ravitsemustila ja epätarkoituksenmukainen ravinto varhaislapsuudessa heikentävät lapsen valmiuksia kouluttautua, mikä heijastuu työllistymiseen ja ansiotasoon aikuisena. Imetys takaa jokaiselle lapselle optimaalisen ravitsemuksen perheen lähtökohdista riippumatta, tasoittaen polkua vauraampaan tulevaisuuteen.

Lue lisää Imetyksen tuen nettisivuilta!