Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi 26.9.2019

Kansainvälistä Imetysviikkoa vietetään Suomessa 30.9.-6.10.2019 teemalla “Vahvista vanhemmuutta – mahdollista imetys” (Empower Parents – Enable Breastfeeding).

Suomen vanhempainvapaajärjestelmä ei mahdollista imetystä kansallisten imetyssuositusten mukaisesti. Myös imetyksen ja työnteon yhteensovittamisessa on haasteita. Äidin työhönpaluu päättää usein imetyksen.

Imetysviikon teemavalinta kannustaa kaikkia maailman maita parantamaan työelämän ja yhteiskunnan imetys- ja perhemyönteisyyttä. Perhemyönteisyyden lisääminen tukee imetystä ja vahvistaa lapsen ja äidin terveyttä sekä koko perheen hyvinvointia. Imetys- ja perhemyönteisyys myös vähentävät vanhempien, varsinkin äitien, kokemaa syrjintää työelämässä.

Perhevapaajärjestelmä ja sen mukanaan tuoma taloudellinen turva ovat imetyksen näkökulmasta ensisijaisen tärkeitä. Imettävän äidin tekemän hoivatyön merkitys ja ainutlaatuisuus tulee tunnistaa ja sitä on tuettava vähintään suositusten mukaisesti. Lisäksi perhevapaajärjestelmän tulee vahvistaa puolisoiden asemaa ja hoivavastuun tasaisempaa jakautumista perheiden toiveiden mukaisesti.

Imetystä tukevan perhevapaajärjestelmän rinnalle tarvitaan imetys- ja perheystävällistä työelämää. Työelämän olisi mahdollistettava imetyssuositusten toteutuminen niissä perheissä, joissa vanhemmat yhdistävät pienen lapsen imetyksen ja työssäkäynnin. Suositus ohjeistaa perheitä jatkamaan imetystä ainakin vuoden ikään saakka tai pidempään. Pidemmän imetyksen tukeminen on niin työnantajan, perheen kuin koko yhteiskunnan etu. Imetys vähentää ja lieventää tutkitusti lasten infektioita ja vähentää näin sairaan lapsen hoidosta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia sekä perheiden kuormitusta.

Imetysviikko näkyy ympäri Suomea järjestöjen ja terveydenhuollon järjestämissä tapahtumissa. Viikon päätapahtuma, Imetysviikon seminaari, järjestetään 1.10.2019 Helsingissä.
Imetysviikon ajan Imetyksen tuki ry tekee kumppaneineen imetystä ja sen moninaisuutta näkyväksi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Imetysviikko 2019
Imetysviikon tapahtumat
Imetysviikon seminaari 
World Breastfeeding Week

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones
toiminnanjohtaja
044 5225 032

Anna Nupponen
aluekoordinaattori
040 9401 309

Tiedote pdf-muodossa