Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi 27.9.2018

Kansainvälistä Imetysviikkoa vietetään Suomessa 1.-7.10.2018. Tämän vuoden teema Imetys – elämän perusta (Breastfeeding – Foundation of Life) nostaa esiin imetyksen merkityksen taistelussa suurimpia globaaleja ongelmia vastaan.

Imetys on yksi parhaista investoinneista maailman väestön terveyteen. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että jokainen imetyksen edistämiseen käytetty dollari tuottaa 35-kertaisen taloudellisen hyödyn. Imettämättömyyden kustannukset koskettavat koko yhteiskuntaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Matalammat imetysluvut ovat yhteydessä muun muassa kohonneeseen sairastavuuteen sekä matalampaan koulutustasoon ja työllisyyteen. Korvikeruokinnan ympäristökuormitus kasvattaa osaltaan imettämättömyyden hintalappua.

Imetyksellä voidaan mahdollistaa miljoonien lasten selviytyminen ja hyvinvointi. Se tasoittaa lapsen polkua terveempään elämään ja tulevaisuuteen, perheen sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Imettämättömyys puolestaan on yhteydessä virheellisen ravitsemuksen molempiin ääripäihin: aliravitsemukseen ja ylipainoisuuteen. Varhaislapsuuden virheravitsemuksen kaikilla muodoilla on kauaskantoisia vaikutuksia terveyteen ja kehitykseen aikuisuuteen asti.

Imetysviikko näkyy ympäri Suomea järjestöjen ja terveydenhuollon järjestämissä tapahtumissa. Viikon päätapahtuma, Imetyspäivän seminaari, järjestetään 2.10.2018 Helsingissä.
Imetysviikon ajan myös Imetysrauha – Amningsfred -kampanja tekee imetystä ja sen moninaisuutta näkyväksi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Imetysviikko 2018
Imetysviikon tapahtumat
Imetysrauha – Amningsfred -kampanja

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones
Toiminnanjohtaja
044-5225 032

Anna Groundstroem
Vertaistukikoordinaattori
044-5225 038

 

Tiedote pdf-muodossa.