Nukkuva vauva vanhemman rinnan päällä.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021. Strategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Siinä huomioidaan laajasti myös perheet.

Lapsistrategian valmistuttua aloitettiin valmistelu sen toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi. Toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan, miten strategian linjauksia edistetään seuraavan kahden vuoden aikana. 

Imetyksen tuki ry sai kutsun toimeenpanosuunnitelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen ja lisäksi se laati suunnitelmasta 13.6.2021 kirjallisen lausunnon. Lausunnon eri kohdissa korostetaan, että lapsistrategian toimeenpanossa tulee huomioida vauva- ja pikkulapsiperheet, joiden hyvinvointia koronavirusepidemia ja sen myötä toteutettu palveluiden supistaminen ja läheis- ja muiden verkostojen ohentuminen on verottanut. Vauva- ja pikkulapsiperheiden palveluihin pitää koronapandemian jälkihoidossa panostaa. Tähän kuuluu oleellisena osana riittävän ja laadukkaan imetysohjauksen turvaaminen koko maassa. 

Lausunnossa esillä oli myös työn ja perheen yhteensovittaminen, jonka edistämiseksi Imetyksen tuki ry toivoi verkostoa. Verkoston tulisi olla laaja-alaisesti työelämän eri tahoja edustava sekä asetettu niin, että sillä olisi mahdollisuus tehdä suosituksia työelämän lakien muuttamiseksi ja käytännön toimenpiteiden edistämiseksi. 

Imetyksen tuki ry:n koko lausunnon lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta voit käydä lukemassa täältä.