Kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen imetyksen ja vauvojen ravitsemuksen turvaamisesta kriisiaikoina.
Imetyksen tuki ry on ollut asiantuntijana kysymyksen valmistelussa.

Kirjallisen kysymyksen taustalla on huoli siitä, että imeväisikäisiä ei ole huomioitu kansallisissa varautumissuunnitelmissa. Väestön ravitsemuksen turvaaminen on keskeinen osa varautumista ja imeväisikäiset, joiden ravinto koostuu yksinomaan tai merkittävissä määrin äidinmaidosta tai äidinmaidonkorvikkeista, ovat ruokaturvan näkökulmasta erityisen haavoittuvainen ryhmä.
Kriisit ja poikkeusolot voivat vaarantaa vauvojen ravitsemuksen monella tavalla:

  • Imetykseen ja vauvan ruokintaan saatava ohjaus- ja tuki voivat heikentyä
  • Stressi ja epävarmuus voivat vaikuttaa maidon herumiseen  ja imetys voi olla vaarassa loppua, jos äiti ei saa riittävästi tukea
  • Äidinmaidonkorvikkeiden tuotanto- ja kuljetusketjut voivat pettää
  • Äidinmaidonkorvikkeisiin voi kohdistua haitallisen suurta hamstrausta

Meneillään oleva koronapandemia on havahduttanut myös suomalaiset huomaamaan, että itsestäänselvyyksinä pitämämme asiat voivat ennustamattomasti muuttua. Imetys on kaikissa oloissa huoltovarma ja turvallinen tapa ruokkia vauva ja pieni lapsi. Siksi sen turvaamiseen ja suojeluun poikkeusoloissa on oltava kansallinen suunnitelma. Yhtä tärkeää on varmistaa laadukas ja turvallinen ravitsemus vauvoille, joiden ravitsemuksessa äidinmaidonkorvikkeilla on keskeinen osa.

Tutustu Hanna Sarkkisen jättämään kirjalliseen kysymykseen:
Kirjallinen kysymys KK 797/2020 vp Kirjallinen kysymys imetyksen ja vauvojen ravitsemuksen turvaamisesta kriisioloissa