Mies ja nainen pitävät sylissään pientä vauvaa.

Kansallisen imetyskoordinaattorin toimintaedellytysten palauttamisesta riittävin resurssein on jätetty hallitukselle toimenpidealoite kansanedustaja Sofia Virran toimesta.

THL:ssä toimi osa-aikaisena kansallinen imetyskoordinaattori vuosina 2018-2020. Imetyskoordinaattorin keskeisimmät työtehtävät olivat kansallisten imetysohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen, näyttöön perustuvan imetysohjauksen implementoinnin tuki sairaaloille ja neuvoloille sekä Vauvamyönteisyysohjelman koordinointi. Lisäksi kansallinen imetyskoordinaattori teki tutkimustyötä, mm. imetystilastojen keräämisessä hänellä oli keskeinen rooli. Työ oli tuloksellista ja kansallisen imetyskoordinaattorin tuki koettiin terveydenhuollossa tärkeäksi.

Koordinoivan työn tarve ei ole loppunut, vaan sille on jatkuva tarve, jotta eri puolilla Suomea asuvat perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa imetysohjauksen laadun ja saavutettavuuden näkökulmasta.