KANNANOTTO
Julkaisuvapaa 15.9.2022

Vauvamyönteisen sairaalan sulkeminen ei ole säästö

HUS:n alustava suunnitelma sulkea Lohjan synnytyssairaala on lyhytnäköistä ja ainoastaan lisää kustannuksia tavoiteltujen säästöjen sijaan. Imetyksen tuki vastustaa vahvasti Lohjan synnytyssairaalan lopettamista. Lohjan sairaala on HUS:n sairaaloista ainoa, jolla on vauvamyönteisyyssertifikaatti. Terveydenhuollon päätöksenteossa on pystyttävä hyödyntämään suoraviivaisten säästölaskelmien sijaan kauaskantoisempaa kustannusvaikuttavuustietoa. WHO:n vauvamyönteisyysohjelma lisää imetyksen aloitusta, täysimetystä ja imetyksen kestoa ja vaikuttavuudeltaan se on aivan omaa luokkaansa.

Lohjan synnytysyksikön kokoisen, vakiintuneesti vauvamyönteisyysohjelmaa toteuttavan sairaalan vauvamyönteisyysohjelmaan sijoitettu pääoma maksaa itsensä 55-kertaisena takaisin julkiseen talouteen. Hyöty saadaan pääosin lasten ja naisten vähentyneestä sairastavuudesta ja kuolleisuudesta ja investoinnin takaisinmaksuaika on 0.63 kuukautta1

Lohjan synnytysyksikön vahvuutena on, että kätilöillä on taitoa ja aikaa ohjata perheitä ensi-imetyksestä alkaen. Vauvamyönteisyysosaaminen ei kuitenkaan ole siirrettävissä työntekijöiden mukana muihin yksiköihin. HUS:lla on tästä omakohtainen opetus vauvamyönteisen Kätilöopiston sairaalan lakkauttamisesta. Jos myös Lohja suljetaan, HUS-alue menettää tehokkaimmin terveyttä ja hyvinvointia vauvaperheille tuottavan yksikkönsä ja sen osaamisen. Säästöjen sijaan viimeisen vauvamyönteisen yksikön häviäminen vääjäämättä siirtää kustannuksia muualle terveydenhuoltoon.

Perheiden, neuvolaterveydenhoitajien ja kätilöiden jakamat kokemukset kertovat karua kieltä siitä, miten kiireisiä kätilöt ja hoitajat HUS:n isojen sairaaloiden lapsivuodeosastoilla ovat. Imetyksen tuelle tulee päivittäin tukipyyntöjä perheiltä, jotka eivät ole saaneet riittävää tukea imetykseen. Lohjan synnytysyksikön sulkeminen toisi muihin HUS:n sairaaloihin enemmän synnyttäjiä ja kuormittaisi entisestään yksiköitä, jotka eivät edes nykyresursseilla pysty takaamaan perheiden hyvää hoitoa ja laadukasta imetysohjausta. 

Imetyksen hyödyt ovat yhteiskunnallisesti ja kansanterveydellisesti niin merkittäviä, ettei niitä voi ja kannata sivuuttaa. HUS-alue tarvitsee enemmän vauvamyönteisiä sairaaloita eikä sillä ole varaa luopua ainoastaan. 

Lisätietoja:

Niina Pöyhönen, Asiantuntija
044 5225039 niina.poyhonen@imetys.fi

Anna Nupponen, Toiminnanjohtaja
040 940139 anna.nupponen@imetys.fi

1 Pramono, A., Smith, J., Desborough, J. et al. Social value of maintaining baby-friendly hospital initiative accreditation in Australia: case study. Int J Equity Health 20, 22 (2021). https://doi.org/10.1186/s12939-020-01365-3