Imetyksen tuki on mukana Väestöliiton ja 14 muun järjestön yhteisessä kannanotossa, joka vastustaa hallituksen valmistelemaa lakiesitystä, joka rajaisi kiireettömän, välttämättömäksi arvioidun terveydenhuollon paperittomilta henkilöiltä.

Heikennykset kohdistuisivat kohtuuttomasti lapsiin. Ne olisivat myös vastoin YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, jonka nojalla muun muassa oikeus terveyteen ja hyvään ravitsemukseen kuuluu syrjimättömästi kaikille lapsille. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, joka velvoittaa siihen liittyneitä maita, kuten Suomea.

Tyypillisiä paperittomien välttämättömiä terveystarpeita ovat raskauden ja lapsivuodeajan seuranta ja hoito, suun hoito, rokotukset ja helppohoitoiset infektiot.

Lisäksi kannanotossa muistutetaan, että imetyksen käynnistymisen ja sujumisen varmistaminen on tärkeää haavoittuvassa asemassa oleville, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia turvallisen korvikeruokinnan toteuttamiseen. Imetys on yksi vaikuttavimpia keinoja edistää terveyttä perheen sosioekonomisista lähtökohdista riippumatta.

Lue koko kannanotto Väestöliiton sivuilta!