Kannanotto, julkaisuvapaa 12.2.2019

27.1.2019 Helsingin Sanomissa julkaistiin ilmoitus, jossa haettiin vapaaehtoisia vanhempia vauvoineen äidinmaidonkorviketutkimukseen, jonka toimeksiantajana on nimettömänä pysyttelevä kansainvälinen yritys. Tutkimuksessa on tarkoitus antaa alle kuukauden ikäisille vauvoille tutkimuksen kustantamaa äidinmaidonkorviketta, jota on käytettävä vähintään neljän kuukauden ikään saakka. Osa vauvoista saa tutkimuksen kohteena olevaa, pitkälle pilkottua proteiinia sisältävää äidinmaidonkorviketta, osa verrokkivalmistetta ja tutkimuksessa seurataan allergiaoireiden ilmenemistä. Tutkimukseen haetaan vauvoja, joita on ruokittu ainoastaan äidinmaidolla tai aminohappopohjaisella äidinmaidonkorvikkeella ja joiden perheenjäsenellä on diagnosoitu allerginen sairaus.

Eettisesti, juridisesti ja terveyden edistämisen näkökulmasta tutkimuksessa on monia huolestuttavia seikkoja. Kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi ja Suomen laki kieltävät äidinmaidonkorvikkeen mainostamisen kuluttajille, sekä korvikevalmistajien ilmaiset tuotelahjoitukset vauvaperheille suoraan tai epäsuorasti. Laki suojelee vauvoja tarpeettoman korvikkeenkäytön haitoilta myös suosittelemalla, että valmisteita käytettäisiin ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeistuksesta.

Tutkimus on vahvasti ristiriidassa kansallisen imetyssuosituksen kanssa. Suomessa suositellaan täysimetystä 4 – 6 kuukauden ikään saakka ja imetyksen jatkamista kiinteiden lisäruokien ohella vähintään vuoden ikään. Vaikka suosituksen mukainen imetys on vaikuttavimpia tapoja edistää yksilön terveyttä, jäävät imetysluvut Suomessa tavoitteita alhaisemmiksi. On huolestuttavaa, että ilmaisella äidinmaidonkorvikkeella tutkimus vetoaa erityisesti pienituloisiin – usein nuoriin ja vähän koulutettuihin äiteihin – joiden imetykseen tulisi päinvastoin suunnata erityistä tukea ja ohjausta (Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018 – 2022).

Epäeettistä on myös se, että tutkimuksen voidaan katsoa vaarantavan osallistuvien vauvojen terveyden. Hakuilmoitus johtaa vanhempia harhaan jättämällä mainitsematta korvikeruokinnan terveysriskeistä, joista tutkimuksen kohteena oleva allergia on vain yksi monien joukossa. Koska tutkimukseen värvätään vauvoja juuri kohonneen allergiariskin perheistä ja tutkimuksessa vertaillaan kahta erilaista äidinmaidonkorviketta, on selvää, että tavoitteena on provosoida allergiaoireita. Ei ole näyttöä, että mikään muu varhaisravinto kuin äidinmaito vähentäisi allergisten sairauksien esiintymistä. Hinta tutkimukseen osallistumisesta on kova perheelle, jonka lapsella puhkeaa tutkimuksen takia aloitetun korvikeruokinnan seurauksena allergia.

Tutkimukseen osallistuvien vauvojen terveyden ohella vaarassa on myös äidin toiveiden mukainen imetys. Vaikka tutkimus ei edellytä imetyksen lopettamista, vaan sallii korvikeruokinnan ja imetyksen yhdistämisen, on korvikkeen antaminen usein syynä imetyksen ennenaikaiseen päättymiseen. Kun vauvalle annetaan lisämaidoksi muuta kuin äidin omaa, lypsettyä maitoa, rintojen tuottama maitomäärä vähenee. Tutkimusjakson jälkeen täysimetykselle palaaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta, eikä imetyksen jatkumisesta äidin toiveiden mukaan ole takeita.

Imetyksen tuki ry
Suomen kätilöliitto ry
Suomen terveydenhoitajaliitto ry
Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry
Tehyn terveydenhoitajajaosto