Kevään piristyksesi keräämme nettisivuilla kävijöiden hauskoja imetykseen liittyviä kommelluksia, sattumuksia tai kommentteja, joko aikuisten tai lasten suusta.
Jaettuja tarnoita tai niiden lyhennettyjä versioita julkaistaan Imetyksen tuki ry:n nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Tarinoita voidaan myös käyttää muissa yhdistyksen imetykseen liittyvissä julkaisuissa.

Voit käydä täyttämässä oman tarinasi täällä.