Armeijapukuisten henkilöiden jalat rivissä.

Imetyksen tuki ry:n tukipalvelujen piiriin pääsee nyt myös armeija-aikana. Imettäviä vanhempia on jo vuosikymmeniä varoiteltu tilanteesta, jossa vauvantahtinen imetys ja vauvan runsas sylittely voivat johtaa siihen, että lapsi käy rinnalla vielä armeijaiässäkin. Tukea halutaan nyt kohdentaa erityisesti tälle ryhmälle.

Suunnitelmissa on myös tarjota mahdollisuutta unikouluun niille alokkaille, jotka nukkuivat varhaisvuosinaan perhepedissä, eivätkä ole sen jälkeen koskaan oppineet nukkumaan omassa sängyssään. Toteutustapaa mietitään vielä, sillä ainakin huudatusunikoulu ja pistäytymismetodi saattavat häiritä muita yhteismajoitustiloissa yöpyviä.

Imetyksen tuen tiedossa ei ole, kuinka suuri vieroittamatta jääneiden nuorten aikuisten osuus muusta ikäluokasta on, koska imetyksen kestoa ei Suomessa tilastoida yhden ikävuoden jälkeen.