Sosiaalisessa mediassa on Pride-viikon aikana ja jälkeen kiertänyt kirjoituksia, jossa annetaan virheellinen kuva sateenkaariperheiden imetystä koskevasta sivustostamme.

Kuten kaikessa yhdistyksen materiaalissa, sivusto tarjoaa tutkittua ja luotettavaa tietoa imetyksen mahdollisuuksista erilaisissa perheissä.

Tarve sivustolle on nousut esille suomalaisten sateenkaariperheiden kokemuksista, joista käy ilmi ettei yhteiskunnassa ole heidän imetyksensä tueksi tarpeeksi tietoa ja tukea saatavilla.

Työmme perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen ja ravitsemukseen, ja jokaisella vanhemmalla oikeus tietoon ja tukeen imetyksessä. Tämän eteen me työskentelemme, tukien erilaisia perheitä imetyksessä ja vanhemmuudessa – nyt ja myös jatkossa.

Olemme saaneet kirjoitusten tiimoilta paljon yhteydenottoja. Kiitos jokaisesta viestistä ja tuesta, jota olette yhdistykselle ja sen tekemälle työlle sekä yhdenvertaisuudelle osoittaneet. On hienoa, että pidätte tekemäämme työtä erilaisten perheiden parissa tärkeänä.