Imetyksen tuki ry:n tulostettavien imetystietomateriaalien kielivalikoima on täydentynyt selkokielellä. Selkokielelle on käännetty kolme materiaalia: Saako vauva tarpeeksi maitoa?, Vauvantahtinen pulloruokinta ja Imetys synnytyksen jälkeen (Imetyksen ensihetket). Selkokieliset käännökset ovat tehneet Savonia Ammattikorkeakoulun opiskelijat osana opinnäytetyötään ja materiaaleille on saatu Selkokeskuksen myöntämä Selkotunnus.

Selkokielestä hyötyvät monet erityisryhmät, joilla on haasteita yleiskielen lukemisessa tai ymmärtämisessä. Suuri selkokielen käyttäjäryhmä ovat maahanmuuttajat.

Selkokieliset materiaalit löydät osoitteesta imetys.fi/selko