Suomesta puuttuu imetysohjauksen kansallisesta toteutumisesta ja kehittämisestä vastaava koordinaattori. Koordinaattorin tarve nostettiin vahvasti esiin tuoreessa Imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa 2018-2022. Ilman keskitettyä koordinointia sairaanhoitopiireissa ja kunnissa haaskataan resursseja tekemällä päällekäistä kehittämistyötä ja perheet ovat epätasa-arvoisessa asemassa saamansa imetysohjauksen suhteen.

Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry keräsi adressin kansallisen imetyskoordinaattorin saamiseksi. Adressin allekirjoitti 37 tahoa terveydenhuollon organisaatioista ja järjestöistä. Adressi luovutettiin 10.1.2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Adressin allekirjoittaneista tahoista mukana luovutustilaisuudessa olivat Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Folkhälsan, Imetyksen tuki ry, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Tehyn terveydenhoitajajaosto.

Adressin luovutustilaisuudessa käytiin hyvää keskustelua kansallisen koordinoinnin tarpeesta ja ministeri Saarikko lupasi paneutua asiaan tarkemmin THL:n asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu adressiin Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n sivuilla