Viikonlopun aikana saimme jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä lukea perheiden saamasta riittämättömästä hoidosta ja tuesta synnytyssairaaloissa. Tällä kertaa huolen nostivat esille oululaiset kätilöt, jotka ovat huolissaan perheille antamansa hoidon laadusta. Kätilöiden mukaan heillä on työvuoroissaan niin kova kiire, että potilaiden hoitaminen kärsii. 

Imetyksen tuki ry:n vertaistukipalveluihin tulevat avunpyynnöt ja muu palaute tukevat kätilöiden esille nostamia huolia ja epäkohtia. Tukipalveluihin tulee viikoittain avunpyyntöjä perheiltä, jotka ovat synnytyssairaalassa tai juuri sairaalasta kotiutuneita. Vaikka nämä avunpyynnöt kuuluvat ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, perheet ottavat yhteyttä Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoisiin vertaistukijoihin, sillä he kokevat ettei heitä ole sairaalassa ehditty tai osattu auttaa. Avunpyynnöissä toistuvat tilanteet, joissa vauva ei saa otetta rinnasta tai imuotteessa on ongelmia, imetys sattuu eikä hyvää imetysasentoa tunnu löytyvän. Vauvalle saatetaan myös antaa lisämaitoa, jonka antamisen perustetta vanhempi ei ymmärrä tai vanhemmalle ei ole annettu selkeitä ohjeita lisämaitojen myöhempään purkamiseen. Lisäksi tukipyynnöissä kuuluu epävarmuus vauvan perushoidosta ja vauvan viestien tulkinnasta.  

Riittävä imetysohjaus on osa synnytyssairaalassa annettavaa hoitoa, jolla taataan pienen vauvan laadukas varhaisravitsemus sekä imettävän vanhemman ja koko perheen hyvinvointi. Imetysohjaus vaatii kuitenkin aikaa ja mahdollisuutta pysähtyä jokaisen perheen kysymysten äärelle. Erityisen tärkeää on kätilön kiireetön läsnäolo, ohjaus ja tuki tilanteissa, joissa äidin tai vauvan vointi tarvitsee tehostettua seurantaa. Näitä tilanteita on aiempaa enemmän.   

Nyt sekä kätilöiltä että perheiltä saadun palautteen pohjalta on selvää, ettei aikaa perheiden tukemiselle ole riittävästi. Tämä viesti ja palaute tulisi päätöksentekijöiden kuulla ja ottaa vakavasti – ei sivuuttaa. Perheet ansaitsevat elämänsä yhdessä merkittävimmässä taitekohdassa nimenomaan sen, että heitä hoitavilla ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työnsä tunnollisesti ja laadukkaasti.  

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Imetyksen tuki ry 

044 522 5032, saija.ohtonen-jones@imetys.fi

Anna Nupponen, aluekoordinaattori, Imetyksen tuki ry

040 9401 309, anna.nupponen@imetys.fi

Kuva: iStock/ Yuri Arcurs