Kuvassa vasemmalta Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, Pia Lohikoski (vas.) ja Sofia Virta (vihr.)

Kansallisen imetysviikon seminaarissa 1.10.2019 pidettiin paneelikeskustelu aiheesta: ”Eriarvoisuus imetystuessa”. Paneelikeskustelussa olivat mukana muun muassa kansanedustajat Pia Lohikoski (vas.) ja Sofia Virta (vihr.). Imetyksen tuki ry antoi heille seuraavan tärkeän viestin vietäväksi eduskuntaan:


Hei päättäjä, Hyvää imetysviikkoa 30.9.-6.10.2019!

Tämänvuotisen Imetysviikon teema “Vahvista vanhemmuutta – Mahdollista imetys” kannustaa parantamaan yhteiskunnan ja työelämän imetys- ja perhemyönteisyyttä. Perhemyönteisyyden lisääminen tukee imetystä ja vahvistaa näin lapsen ja äidin terveyttä sekä koko perheen hyvinvointia.

Imetys on tutkitusti yksi tehokkaimmista tavoista edistää kansanterveyttä sekä taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää kehitystä. WHO:n mukaan jokainen imetyksen edistämiseen sijoitettu dollari maksaa itsensä 36 kertaisena takaisin.

Imetys ehkäisee 72 % suolistoinfektioista ja 57 % hengitystieinfektioista johtuvista sairaalahoidoista ja vähentää merkittävästi myös korvatulehdusten ja virtsatieinfektioiden esiintyvyyttä pikkulapsilla. Imetys suojaa lasta lisäksi mm. allergioilta, astmalta, lapsuusiän leukemialta ja aineenvaihduntasairauksilta. (THL, 2017)

Lapsen lisäksi myös äiti hyötyy imetyksestä. Pitkä imetys suojaa äitiä myöhemmältä rinta- ja munasarjasyövältä sekä tyypin 2 diabetekselta. Imetyksen edistämiseksi tehdyt toimet hyödyttävätkin kahta sukupolvea. (THL, 2017)

Imetyksen hyödyt eivät konkretisoidu ainoastaan parantuneena lasten ja äitien terveydentilana ja tätä kautta säästöinä. Imetys on myös vahva ympäristövalinta. Se on ilmaista ja uusiutuvaa ravintoa, joka ei vaadi tuotantoa, kuljetusta tai pakkaamista. (THL, 2017)

Suomessa julkaistiin vuonna 2017 Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022, jossa esitetään toimet, joilla Suomi saadaan toimintaohjelman tavoitteen mukaisesti imetyksen kärkimaaksi. Näitä ovat mm.

  • Perhevapaauudistuksessa huomioidaan imetys ja äidit, jotka haluavat imettää pitkään.
  • Äidin oikeus imettää lastaan julkisesti turvataan lainsäädännöllä.
  • Yhteiskunta tukee ja edistää imetykseen liittyviä kampanjoita.
  • Ratifioidaan ILO:n äitiyssuojelusopimus.
  • Kaikki synnytyssairaalat saatetaan vauvamyönteisiksi ja neuvolat perhe- ja vauvamyönteisiksi.
  • Imetyksen toteutumista ja imetyslukuja seurataan säännöllisin väliajoin.
  • Vahvistetaan neuvolan terveydenhoitajien ja muiden vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelevien imetysosaamista.
  • Raskauden aikaista imetysohjausta lisätään.
  • Kaikkiin synnytyssairaaloihin perustetaan imetyspoliklinikka.

Tehdään yhdessä Suomesta imetyksen kärkimaa.

Imetyksen tuki ry