Syyskuussa 1995 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa poliittisesti naisten oikeuksien edistämiseen ja takaamiseen erottamattomana, olennaisena ja jakamattomana osana yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Pekingin konferenssi oli ensimmäinen maailmankonferenssi, jossa naisten elämään liittyviä kysymyksiä tarkasteltiin kaikilla yhteiskunnan eri aloilla nimenomaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Pekingissä myös tyttöjen ihmisoikeudet otettiin ensi kertaa tarkasteluun, tarkennettiin aiempaa määritelmää naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja liitettiin ne vahvasti osaksi naisten ihmisoikeuksia. Naisjärjestöt vaikuttivat aktiivisesti Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sisältöön. Pekingin toimintaohjelmassa korostetaankin hallitusten ja kansalaisjärjestöjen, erityisesti naisjärjestöjen, kumppanuutta ohjelman toteuttamisessa.

Valtiot ja alueet raportoivat YK:lle Pekingin toimintaohjelman toteutumisesta joka 5. vuosi. Suomessa Naisjärjestöjen Keskusliitto on vuodesta 1999 alkaen viiden vuoden välein laatinut yhteistyössä muun järjestökentän kanssa raportin Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteutumisesta.

Imetyksen tuki ry osallistui järjestöraportin kirjoittamiseen toimittamalla Naisjärjestöjen Keskusliitolle linkin takaa löytyvän lausunnon toimintaohjelman imetykseen liittyvistä kirjauksista.

Naisjärjestöjen Keskusliiton ansiokkaasti kokoama raportti julkaistaan kokonaisuudessaan 3.10.