Rahapelaaminen on suomalaisten keskuudessa yleistä. Vaikka monelle se on harmitonta ajankulua ja viihdettä, osalle pelaajista pelaamisesta koituu myös haittoja. Pahimmillaan ongelmallinen rahapelaaminen aiheuttaa vakavia psyykkisiä, fyysisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Nämä haitat kohdistuvat pelaajan itsensä lisäksi usein myös hänelle läheisiin ihmisiin.

Imetyksen tuki ry on käyttänyt “Tuettu Veikkauksen tuotoilla” -merkkiä osoittaakseen läpinäkyvästi, mistä rahoitus yhdistyksen toimintaan on peräisin. Nyt Veikkauksen ja yllä mainitun merkin ympärillä käytävässä keskustelussa on tuotu esille merkin käyttöön liittyviä muita näkökulmia, jotka liittyvät erityisesti mielikuvamarkkinointiin, ja joihin perehdyttyämme olemme päättäneet luopua merkin käytöstä. Imetyksen tuki ry:n imetystä koskevat tietomateriaalit ovat laaja-alaisesti lapsiperheiden käytössä sekä esillä niissä paikoissa, joissa lapsiperheet liikkuvat. Osa yhdistyksen toiminnan kohderyhmästä näkyy myös yhtenä riskiryhmänä ongelmapelaamisen parissa työtä tekevien järjestöjen palveluissa.

Merkin käytöstä luovutaan asteittain ja jo nyt olemassa oleva, painettu materiaali käytetään loppuun. Nettisivujen tulostettavista materiaaleista merkki poistetaan siinä aikataulussa kuin mitä yhdistyksen resurssit antavat periksi – viimeistään kuitenkin helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Jatkossa yhdistyksen rahoituksesta voi käydä lukemassa osoitteessa: https://imetys.fi/rahoitus/. Sivu päivittyy.