Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Imetyksen tuki ry ja Suomen Kätilöliitto ry ovat yhteistyössä julkaisseet sairaalahenkilökunnalla suunnatun ohjeen ”Imettävä äiti sairaalassa – Rintojen hoito, imetyksen turvaaminen ja vauvan ruokinta”. Ohje on julkaistu Vauvamyönteisyyskouluttajien sivuilla ja se on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Ohje vastaa koronavirusepidemian aiheuttamaan tarpeeseen varmistaa äkillisesti sairaalahoitoon joutuvan imettävän naisen maidonerityksen ylläpito ja imetyksen jatkuminen. Ohje on hyödynnettävissä myös muissa tilanteissa, joissa imettävä äiti on sairaalassa.

Imettävän äidin joutuessa äkillisesti sairaalaan maidonerityksen ylläpitäminen imetystä jatkamalla tai rintoja lypsämällä on ensiarvoisen tärkeää. Imetyksen päättyminen yllättäen altistaa äidin rintatulehdukselle ja sen seurauksena mahdollisesti kehittyville absessille ja sepsikselle. Lisäksi vauva riski sairastua infektioon kasvaa, jos imetys loppuu.

Jos äidin hoito tai vointi ei mahdollista imetystä tai rintojen lypsämisestä huolehtimista, rintojen lypsäminen on hoitohenkilökunnan tehtävä. Rintojen tyhjentämiseen, imetykseen tai vauvan ruokintaan liittyvissä kysymyksissä on hyvä olla herkästi yhteydessä oman sairaalan tai alueen imetyskoordinaattoriin.

Ohje sisältää:
Tietopaketti: COVID-19 ja imetys
Toimintaohje, kun vauva on äidin mukana sairaalassa
Toimintaohje, kun äiti on erossa vauvasta
Rintatulehduksen ehkäisy ja hoito
Imetys ja äidin lääkitys