Vastasyntynyt vauva lepää äidin rinnan päällä ihokontaktissa, isä pitää kättään vauvan selän päällä.

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on julkaissut näyttövinkin aiheesta ”Mitä vaikutuksia kaikille lapsiperheille tarkoitetuilla synnytyksen jälkeisillä kotikäynneillä on äidin ja lapsen terveyteen?”

Näyttövinkin mukaan synnytyksen jälkeen tarjottavilla terveydenhuollon kotikäynneillä on suotuisia vaikutuksia erityisesti imetykseen. Kotikäynnit voivat lisätä imetyksen todennäköisyyttä, täysimetystä ja imetyksen kokonaiskestoa. Erityisesti tihennetysti toteutetuilla kotikäynneillä oli positiivinen yhteys imetykseen.

Näyttövinkki pohjautuu vuonna 2021 julkaistuun Cochrane-katsaukseen ja meta-analyysiin Yonemoto, N & Mori, R.: Schedules for home visits in the early postpartum period. Alkuperäisessä katsauksessa oli mukana 16 randomoitua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 12080 synnyttänyttä äitiä.

Lue koko näyttövinkki Hotuksen sivuilta