Imetyksen tuen toiminnanjohtajana on aloittanut helmikuusta alkaen FM Heidi Kervinen. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtajana. Heidillä on pitkä kokemus järjestöissä toimimisesta eri rooleissa.

“Tulen Ituun noin kymmenen vuoden järjestötaustalla. Olen toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöissä johto- ja kehittämistehtävissä muun muassa mielenterveyden edistämisen ja omaistyön parissa. Kokemusta on kertynyt sekä työntekijän että vapaaehtoisen näkökulmasta. Järjestötyössä viehättää yhdessä tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin monia eri kanavia pitkin”, Heidi toteaa.

Heidi on koulutustaustaltaan biologi. Kolmen lapsen äiti on toiminut myös synnytysdoulana. Ammatillista taustaansa vasten hän näkee lapsen syntymän ja imetyksen luonnollisena osana elämää. Ensimmäiset vuodet ovat vain pieni osa ihmisen elämästä, mutta niiden merkitys on suuri.

“Uuden elämän alkua ja perheen suurta elämänmuutosta ei voida tukea liikaa. Kuinka paljon näihin asioihin halutaan kiinnittää huomiota, heijastaa laajemminkin yhteiskunnan tilaa ja siellä vallitsevia arvoja. Luonnollista on myös se, että perheitä, elämäntilanteita ja valintoja on erilaisia. Toivon, että jokainen perhe saa elää omannäköistä elämää saaden riittävästi tietoa ja tukea. Imetyksen tuki on läsnä ilon hetkissä ja myös silloin, kun matkan varrella on haasteita tai pettymyksiä”, hän linjaa.

Toiminnanjohtajan työn aloitus ajoittuu murroskohtaan, jossa hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet toimintansa ja kevään vaalit tulevat näyttämään suunnan sille, miten yhteiskunnan ja sotekentän pulmia pystytään ratkaisemaan. Heidi näkee suurena haasteena sen, että kansallinen koordinaatio imetys- ja vauvamyönteisyysohjelmien osalta on päätetty lopettaa valtakunnallisella tasolla. Imetyksen ja vauvamyönteisyyden edistämisen tulisi olla yhtä laadukasta riippumatta siitä, millä alueella perhe asuu. Heidin mukaan tähän tarvitaan edelleenkin koko Suomen kattavaa ohjausta, jotta esimerkiksi imetysohjauksen kehittäminen ei jää erikseen jokaisen hyvinvointialueen vastuulle.

“Lähivuosien yhteiskunnalta toivon vahvistumista edelleen lapsi- ja perhemyönteiseen suuntaan. Yhteiskuntaa, jossa perheiden ääni kuuluu ja imetys on mahdollista sovittaa erilaisiin elämäntilanteisiin. Yhteiskuntaa, jossa varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ymmärretään ja sille annetaan yhä vahvemmin sen ansaitsema arvo. Perheet kokevat omat valintansa heille sopiviksi ja yhä useampi haluaa jakaa kokemuksiaan hyödyksi myös muille. Sen puolesta aion myös itse tehdä työtä. Imetyksen tuen viitoittamaa suuntaa on hyvä jatkaa.”

Toiminnanjohtaja Heidi Kervisen tavoitat:
heidi.kervinen@imetys.fi
p. 040 9401309