Imetyksen tuki työnantajana

Imetyksen tuki ry on valtakunnallinen yhdistys, jolla on satoja aktiivisia vapaaehtoisia vertaistukijoita ympäri Suomen. Vuosittain tuemme noin 20 000 perhettä imetyksessä ja vanhemmuudessa.

Imetyksen vertaistuen laajan tavoittavuuden mahdollistavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. He tekevät tukityötä yhdistyksen monissa tukikanavissa, sitoutuneesti vuoden jokaisena päivänä. Yhdistyksen työntekijät koordinoivat ja tukevat toimintaa, sekä huolehtivat toiminnan mahdollistavista rakenteista ja rahoituksen käytöstä.

Perhemyönteisyys mahdollistaa työskentelyn eri elämäntilanteissa

Imetyksen tuki ry on perhemyönteinen työnantaja, joten suhtaudumme perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen hyvin myönteisesti. Perheystävällisyys tarkoittaa meille henkilöstön erilaisten elämäntilanteiden huomioimista työpaikan käytännöissä.

Työntekijöillämme on mahdollisuus imetys- tai pumppaustaukoihin työpäivän aikana. Työaikajoustot helpottavat esimerkiksi lapsen tai muiden perheenjäsenten asioiden hoitamista, ja tarvittaessa on mahdollisuus sopia lyhennetystä työajasta.

Joustavasti läsnä ja etänä työskennellen

Työskentelemme joustavasti sekä etäyhteyksin että läsnätyössä. Etätyössä käytössä ovat työnantajan hankkimat laadukkaat työskentelyvälineet. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa jatkuvasti omaan työhönsä ja yhdistyksen toimintaan. Töitä tehdään yhdessä, mutta myös itsenäisesti. Meillä on käytössä liukuva työaika.

Monimuotoisuus työssä ja työyhteisössä

Rekrytoinneissa toivomme aina hakijoita erilaisin taustoin, ja tuomme sen selkeästi esiin tiedotuksessa avoimesta työpaikasta. Meillä on mahdollista työskennellä monenlaisilla kokemus- ja koulutustaustoilla.

Imetyksen tuen toiminta on laajaa ja henkilöstömme työskentelee esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan, kouluttamisen, vaikuttamisen, tapahtumajärjestämisen, viestinnän, talouden ja hallinnon alueilla. Kaikille työntekijöille on laadittu omat tehtävänkuvaukset, joita päivitämme yhdessä tarpeen mukaan.

Kannustamme osaamisen kehittämiseen

Suhtaudumme positiivisesti kouluttautumiseen työssä ja työn ohella. Monipuolisissa työtehtävissä on myös mahdollisuus hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan.

Tuemme monin tavoin hyvinvointia työssä

Käytössämme on hyvin toimiva työterveyshuolto, jonne saa yhteyden helposti. Kiinnitämme huomiota ergonomiaan laadukkailla työskentelyvälineillä ja kalusteilla. Henkilöstömme käytössä on myös jatkuva työnohjaus, jonka tavoitteena on tukea työhyvinvointia.

Teemme paljon ajatus- ja suunnittelutyötä. Kannustamme työntekijöitämme aivoystävällisiin työskentelytapoihin ja kiinnitämme erityistä huomiota esimerkiksi työn tauottamiseen.

Työntekijän tukena on osaava johtaminen

Kuulumme moniin alan asiantuntijajärjestöihin, joista saamme jatkuvasti uusinta tietoa henkilöstöhallinnon ja koko yhdistyksen kehittämisen avuksi.

Yhdistyksen hallitus toimii työnantajaroolissa kaikille yhdistyksen työntekijöille. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen jäsenten valitsemat puheenjohtaja, sekä varsinaiset- ja varajäsenet. Hallituksen jäsenet kouluttautuvat säännöllisesti, ja päivittävät tietojaan lainsäädännöstä ja yhdistyshallinnosta.

Työntekijöiden lähiesihenkilönä toimivan toiminnanjohtajan tuki työn tekemiseen on jatkuvaa. Uusien työntekijöiden perehdytys tapahtuu etukäteen suunnitellun mallin mukaan, ja perehdytyksessä huomioidaan työntekijän omat toiveet.

Työsuhteissamme noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Tutustu avoimia työpaikkoja hakevien tietosuojaselosteeseemme