Lisämaitojen vähentäminen – tietoa ammattilaisille

Miksi lisämaitojen vähentäminen on tärkeää?

Vastasyntyneille aloitettujen lisämaitojen vähentäminen on iso haaste, koska suomalaiset vauvat saavat jo synnytyssairaalassa äidinmaidonkorviketta selvästi useammin kuin pohjoismaiset ikätoverinsa. Imetyksen ensiviikkoina lisämaidoista on kuitenkin mahdollista päästä kokonaan eroon imetystä tehostamalla. Täysimetykselle pääsy on myös toiveena isolla osalla perheistä.

Vastasyntyneelle aloitetut lisämaidot jäävät helposti “päälle”, vaikka äidin oman maitomäärän lisääntymisen myötä edellytykset niistä luopumiseen olisivat olemassa suurella osalla synnyttäneistä. Äidin oma maitomäärä kasvaa noin kuukauden ajan synnytyksen jälkeen, jonka jälkeen se tasaantuu vauvan tarpeita vastaavalle tasolle. Jos vauva saa säännöllisesti osan ravinnostaan korvikkeena, äidin oman maidon määrä tasoittuu liian alhaiselle tasolle. Maidonerityksen vakiintumisen jälkeen maitomäärän lisääminen imetystä tehostamalla on alkuviikkoja hitaampaa, eikä täysimetykseen pääseminen ole välttämättä enää mahdollista. Siksi lisämaitojen vähentämiseen kannattaa tarttua heti, kun oman maidon määrä lisääntyy.

Perheet kaipaavat selkeitä, yksilöllisiä ohjeita lisämaidoista luopumiseen ja maidonerityksen tehostamiseen. Äidin kannustaminen ja imetysluottamuksen vahvistaminen on tärkeää. Osana prosessia on myös osaava imetysohjaus imetysasentoihin ja imuotteeseen, joiden myötä imetys alkaa sujua, sekä vinkit siihen, kuinka lisämaitoa annetaan  imetyksen jatkumista turvaavalla tavalla.

Suunnitelmaa lisämaitojen purkamiseksi tulisi hahmotella jo synnytyssairaalasta lähdettäessä, jos vauva saa kotiutumisvaiheessa lisämaitoa. Neuvolan on helppo jatkaa jo aloitettua vähentämisen prosessia, eikä korvikkeen määrä ehdi tarpeettomasti kasvaa.

Työkaluja lisämaitojen vähentämisen ohjaamiseen

Lisamaidon turvallinen vähentäminen -ammattilaisohje  on seikkaperäinen yleisohje, jota voi turvallisesti soveltaa kaikenikäisille vauvoille. Ohjeen on laatinut imetysammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä ja ohje on julkaistu yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Ohje on uudistettu vuonna 2022.

Kirjallisen vähentämisohjeen tueksi perheille voi tulostaa lisämaidon vähennyspäiväkirjan, jonka avulla voi seurata oman perheen vähennysprojektin etenemistä. Päiväkirjassa on myös maidontuotannon tehostamisen keinot ja riittävän maidonsaannin turvamerkit selkeinä tietopaketteina.

Vauvantahtinen pulloruokinta -opas esittelee kaikille vauvoille soveltuvan, imetystä tukevan pulloruokintatavan.

Kaikki materiaalit löytyvät suomeksi ja ruotsiksi. Vauvantahtisen pulloruokinnan ohje on käännetty lisäksi englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliaksi ja selkosuomeksi.

Ylläolevat materiaalit on tehty järjestöyhteistyönä osana Lisämaitojen purkusuunnitelma -kampanjaa. Imetyksen tuki ry:n käynnistämässä kampanjassa mukana ovat Kätilöliitto, Terveydenhoitajaliitto, Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Ensi- ja turvakotien liitto ja Folkhälsan. 

 

Päivitetty 10.6.2021