Imetystukiäitiyden Q & A

Imetystukiäitinä toimiminen on antoisaa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Voit toimia omana itsenäsi ja hyödyntää vapaaehtoisena omia vahvuuksiasi. Imetystukiäitinä saa ympärilleen mahtavan yhteisön sekä tukea omalle vapaaehtoisuuden polulle yhdistyksen henkilökunnalta sekä muilta tukiäideiltä. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia vuorovaikutustaitoja sekä lisätä omaa imetystietoutta. Imetystukiäitinä toimiminen ei tarkoita pelkästään perheiden tukemista, vaan kyseessä on laajempi rooli imetyksen edistäjänä yhteiskunnassa.

Kuinka paljon siihen menee aikaa ja kuinka paljon siihen pitää sitoutua?

Aikaa voi käyttää melkein niin paljon, kuin oma aika antaa periksi. Usein tukiäidit tukevat tunnista useampaan tuntiin viikossa. Toiset tukevat enemmän toiset vähemmän. Välillä voi olla vaiheita elämässä, että vapaaehtoistyössä pystyy olemaan aktiivisempi, kun taas toisaalta joskus oma arki on niin kuormittavaa, että mihinkään ylimääräiseen ei ole aikaa. Imetyksen tuessa ymmärretään perheiden moninaiset tilanteet iloineen ja suruineen, ja mahdollistetaan vapaaehtoistyö kaikissa elämän vaiheissa. 

Kuka on imetystukiäiti ja millaisia he ovat?

Ihan kuka tahansa, joka on imettänyt ja joka on kiinnostunut muiden auttamisesta imetyksen suhteen, voi ryhtyä imetystukiäidiksi. Katso seuraavat varmistetut imetystuen peruskurssit. (linkki tähän peruskursseille) Imetystuen peruskursseilta saat kattavat perustiedot imetyksestä, jotta voit tukea perheitä verkossa sekä livenä. Tietomäärä kasvaa, mitä enemmän tukee ja mitä kauemmin on mukana. Täydellistä ja kaikki tietävää imetystukiäitiä ei ole olemassa, vaan aina voi kehittyä ja oppia uutta. Imetystukiäidit ovat erilaisia, eri ikäisiä, eri puolelta Suomea ja erilaisilla imetyskokemuksilla olevia aivan tavallisia ihmisiä. Kaikkia imetystukiäitejä yhdistää kiinnostus ja innostus imetykseen ja perheiden auttamiseen. 

Mitä jos en osaa?

Kukaan tukiäiti ei osaa kaikkea ja kaikkea ei tarvitse osatakaan. Tukiäitiyden edetessä oppii jatkuvasti uutta. Tukiäidit kannustavat ja tsemppaavat toisiaan ja kokeneemmilta voi aina kysyä neuvoa. Imetyksen tuen työntekijät ovat tukiäitejä varten auttamassa ja tukemassa vaikeissa tilanteissa ja haastavien tilanteiden purkamisessa. 

Tukiäideillä on mahdollisuus jatkokouluttautua Imetyksen tuen verkkokurssialustalla omaan tahtiin suoritettavilla kursseilla sekä myös kouluttajavetoisilla, aikatauluihin sidotuilla kursseilla mm. kaksosten tai keskosten imetyksen tukemiseen liittyvillä kursseilla. Imetyksen tuen työntekijät pitävät kuukausittain työnohjauksellisia hetkiä, jolloin voi tulla purkamaan omia tuntojaan kiperistä tilanteista. 

Miten ja missä voi kouluttautua?

Imetystuen kursseja järjestetään 4-5 kertaa vuodessa, joista yksi on etäkurssi ja yksi on aina pääkaupunkiseudulla. Seuraa Imetyksen tuen somea sekä nettisivuja, kun uusille kursseille ilmoittautuminen alkaa. Löydät kurssit täältä.

Mitä jos elämäntilanteeni muuttuu?

Muuttuvat elämäntilanteet kuuluvat elämään ja vapaaehtoistyö Itussa mukautuu sen myötä. Voit vaihtaa vapaaehtoistyön rooliasi sen mukaan, kun elämäntilanteesi muuttuu. Jos elämässäsi tulee vastaan kuormittavia tilanteita ja tuntuu, että vapaaehtoisuudelle ei ole tilaa ja energiaa, voit pitää myös taukoa ja palata uudelleen aktiiviseksi, kun tilanne rauhoittuu.

Mitä jos olen kokenut imetyspettymyksen?

Imetyspettymys ei ole este tukiäitinä toimimiselle. Monella tukiäidillä on itse asiassa erilaisia imetyksiä takana ja jokainen kokemus on arvokas ja tärkeä. Vaikeat imetyskokemukset tai karvaat pettymykset antavat usein erilaisen näkemyksen imetyksen tukemiseen, koska silloin  voi olla helpompi ymmärtää toista, joka on vastaavassa tilanteessa. Jotta imetyspettymys ei enää vaikuta vapaaehtoistyön tekemiseen, se pitää olla käsitelty ja hyväksytty osaksi omaa imetyskokemusta ennen vapaaehtoiseksi ryhtymistä.

Voinko olla imetystukiäiti, vaikken enää imetä?

Moni ryhtyy imetystukiäidiksi siinä vaiheessa, kun imetys on itselle ajankohtaista. Se ei kuitenkaan ole pakollista. Imetystukiäidiksi voi ryhtyä silloin, kun oma elämäntilanne tuntuu siltä, imetti sitten edelleen tai ei. Imetystukiäitiyden ei myöskään tarvitse päättyä siihen, kun oma imetys loppuu.

Mikä pohjakoulutus minulla pitää olla?

Imetystukiäitiydelle ei ole mitään pohjakoulutusta, riittää, että sinulla on kokemusta imettämisestä. 

Onko mahdollista saada jatkokoulutusta ensimmäisen kurssin jälkeen?

Ehdottomasti on! Imetyksen tuen oma verkkokurrsialusta ImetysAkatemiassa on jatkokoulutuksia, joita voi suorittaa omaan tahtiin tai kouluttajien johdolla. Järjestämme myös kaksi kertaa vuodessa täydennyskoulutusviikonlopun, jossa