Tule imetystukiäidiksi

Olisitko sinä meidän uusi, ihana imetystukiäiti?

Imetystukiäitiys on antoisaa vapaaehtoistyötä. Imetystukiäitinä tuet perheitä imetyksen eri vaiheissa, vauvan viestien tulkitsemisessa ja vanhemmuudessa. Näitä taitoja kartutat Imetystuen peruskurssilla, joka on jokaisen tukiäidin pohjakoulutus.

Useimpien mielestä imetystukiäitiydessä on parasta, kun näkee miten annettu tuki huojentaa kysyjän mieltä ja auttaa konkreettisesti perheen tilanteessa. Vertaistukijana toimiessa oppii itsekin koko ajan uutta ja kohtaamisen taidot vahvistuvat. Imetystukiäitien porukka on huippu ja moni löytää toiminnasta paljon uusia, samanhenkisiä ystäviä. Yhdistys järjestää tukiäideille lisäkoulutuksia ja tapaamisia joka vuosi.

Imetystukiäiti on:

Itse imettänyt
Tukiäidin omien imetysten ei tarvitse olla täydellisiä tai suositusten mukaan sujuneita. Kokemus haasteista ja erilaisista imetyksen muodoista on tukityössä vahvuus. Omat pettymykset on kuitenkin tärkeää käsitellä ensin, jotta voi tukea muita.

Valmis sitoutumaan
Toivomme tukiäidiltä mahdollisuutta sitoutua tukiäititoimintaan vähintään 1-2 vuoden ajan. Tukityöhön voi osallistua kerran kuussa tai useammin, valitsemasi tukimuodon mukaan.

Sopivassa elämäntilanteessa
Toisia voi tukea vain silloin, kun siihen on itsellä voimavaroja. Myös omalle kehittymiselle on tärkeää olla tilaa. Jos elämäntilanteesi on nyt hyvin kuormittava, voi olla hyvä odottaa vielä hetki. Jos elämäntilanteesi muuttuu tukiäitinä jo toimiessa, tukityöstä voi tarpeen mukaan olla tauolla.

Itsensä suhteen utelias
Imetystukiäiti tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, taitoa kuunnella ja antaa toiselle tilaa. Tukiäitiys on taitojen karttumisen kaari, jossa omia vahvuuksia, tunteita ja reaktiota käsitellään pitkin matkaa. Tätä ei tarvitse tehdä yksin, vaan apunasi ovat toiset tukiäidit ja yhdistyksen työntekijät. Moni tukiäiti on kokenut tukityön antavan uusia valmiuksia myös työ- ja perhe-elämään. Jotkut ovat löytäneet tukiäitiyden kautta työuralle uuden suunnan.

Erilaiset valinnat ja eettiset ohjeet hyväksyvä
Imetystukiäidit tukevat sen mukaan, millainen perheen tilanne ja imetystoive on. Toive voi olla hyvin erilainen, kuin tukiäidin omat imetystavoitteet. Tukiäidit sitoutuvat myös eettisiin ohjeisiin.

Millaista eri tukimuodoissa tukeminen on?

Jokainen imetystukiäiti voi valita ja kokeilla itselle sopivaa tukemisen muotoa. Jos tykkäät kohdata perheitä livenä, imetystukiryhmä voi olla sinun juttusi. Jos vahvuutesi on kirjoittaminen, sinulle voi sopia tukeminen verkossa. Imetystukiäidit vierailevat myös tapahtumissa ja perhevalmennuksissa.

Imetystukiäitinä imetystukiryhmässä / perhekahvilassa

Imetystukiryhmää ohjaamaan tarvitaan vähintään kaksi tukiäitiä, mieluiten porukka. Yleensä ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa. Imetystukiryhmän tapaamisten lisäksi aikaa menee toiminnan suunnitteluun, järjestelyyn, markkinointiin ja yhteydenpitoon Imetyksen tuki ry:n toimiston kanssa. Säännöllisesti kokoontuvan imetystukiryhmän sijasta esimerkiksi paikkakunnan ainoa imetystukiäiti voi vierailla silloin tällöin vaikkapa perhekerhossa. Paikallistoiminta voi pitää sisällään myös tukiäitien omia tapaamisia, yhteistyötä terveydenhuollon kanssa tai erilaisiin tapahtumiin osallistumista tai tempausten järjestämistä.
Vapaaehtoistyöhön kuluva aika: väh: 4 tuntia / kk

Huom! Koronarajoitusten takia liveryhmätoiminta on tällä hetkellä tauolla ja imetystukiryhmiä korvaavat Imetystreffit verkossa.

Imetystukiäitinä ImetysChatissa

ImetysChat-päivyksiä on noin 3-5 kertaa viikossa, 1 – 2 tuntia kerrallaan. Lisäksi imetystukiäiti voi halutessaan avata chatin 1-2 tukikontaktille itselleen sopivana ajankohtana. Chat-päivystäjät päivystävät vähintään kerran viikossa. Chat-päivystäminen tapahtuu kotoa käsin omalla tietokoneella tai puhelimella. Samaan aikaan päivystävillä tukiäideillä on käytössä oma yhteydenpitokanava, joten chatissä tukeminen on myös yhteisöllistä.
Vapaaehtoistyöhön kuluva aika: väh. 4-8 tuntia / kk

Imetystukiäitinä Imetystukipuhelimessa

Imetystukipuhelin päivystää noin kolme kertaa viikossa, 1 – 2 tuntia kerrallaan. Imetystukipuhelimen päivystäjät päivystävät vähintään kerran viikossa. Imetystukipuhelimen puhelut ohjataan vaihteen kautta imetystukiäidin omaan puhelimeen, joten päivystäminen sujuu helposti ja kotoa käsin.
Vapaaehtoistyöhön kuluva aika: väh. 4-8 tuntia / kk

Imetystukiäitinä Facebook-ryhmässä

Imetystukiäidit vastaavat tukipyyntöihin ja osallistuvat keskusteluun Imetyksen tuen Facebook-ryhmässä anonyymillä Imetystukiäiti-profiililla. Facebook-ryhmässä tukevat imetystukiäidit vastailevat tukipyyntöihin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Tukiäitejä on myös Facebook-ryhmän mode- ja ennakkohyväksyntätiimeissä.
Vapaaehtoistyöhön kuluva aika: väh. 4 tuntia / kk

Miten mukaan toimintaan?

Hae mukaan Imetystuen peruskurssille. Kurssin jälkeen uudet tukiäidit tekevät tukiäitisopimuksen yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen koordinaattorit ja osallistuminen uusien tukiäitien mentorointiryhmiin auttavat alussa löytämään omannäköisen tavan toimia tukiäitinä. Ja jos peruskurssilta jäi nälkä oppia lisää, heti peruskurssin jälkeen avautuvat myös mahdollisuudet hyödyntää tukiäitien monipuolista lisäkoulutustarjontaa.

Voit myös olla yhteydessä oman paikkakuntasi imetystukiryhmän ohjaajiin, ja kertoa olevasi kiinnostunut tulemaan mukaan. Moni tukiäiti aloittaa tukiäitiuransa avustamalla ryhmän ohjaamisessa, jos peruskurssia ei ole heti lähiseudulla tarjolla. Tavoitat ryhmänohjaajat laittamalla viestin Imetyksen tuen koordinaattoreille, koordinaattorit (at) imetys.fi