Syyskokous 2.11.2019

Kutsu lähetetty jäsenille sähköpostitse 30.9.2019.


Rinta toi hänelle turvan, lopetti itkun ja puhalsi haavaan.
Se suojeli vieraissa paikoissa, antoi lohdun ja toi unen.
(tarinapuu/Imetyksen tuki ry.)


Hyvä jäsen,

Tule vaikuttamaan meille kaikille tärkeän Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Osallistu syyskokoukseen. Olet mitä lämpimimmin tervetullut!

Syyskokous järjestetään vapaaehtoisille tukiäideille pidettävien tukiäitipäivien yhteydessä:

Aika: la 2.11.2019 klo 16.30
Paikka: Setlementti-talo, Pyhäjärvenkatu 1 B, Tampere

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 12 mukaiset syyskokousasiat, mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020. Lisäksi valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle 3 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen vuosiksi 2020-2021. Kokouksessa valitaan myös yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Kokouksessa esitellään myös luonnosta yhdistyksen tulevasta strategiasta, josta on mahdollisuus keskustella yhdessä ja johon voi keskustelun lomassa antaa palautetta.

Syyskokouksen esityslista on ohessa. Esityslistan lisäksi muut kokousmateriaalit ovat saatavilla viimeistään viikkoa ennen syyskokousta yhdistyksen nettisivuilla: www.imetys.fi/syyskokous

Imetyksen tuki ry:n syyskokouksen osallistujamäärälle ei ole ylärajaa eikä kokoukseen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet!


Sääntömääräinen syyskokous

Aika: la 2.11.2019 klo 16.30
Paikka: Setlementti-talo, Pyhäjärvenkatu 1 B, Tampere

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Läsnäolevien jäsenten toteaminen
 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen paikalla oleville ei-jäsenille
 4. Kokouksen järjestäytyminen
  4.1. Valitaan puheenjohtaja
  4.2. Valitaan sihteeri
  4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Hallituksen jäsenten valinta
  8.1. Valitaan 3 hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudelle 2020-2021 erovuoroisten tilalle
  8.2. Valitaan 1 hallituksen varajäsen kaksivuotiskaudelle 2020-2021 erovuoroisen tilalle
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  – yhdistyksen strategia 2020-2025
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Ilmoitusasiat
 13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen materiaalit:

Esityslista

Toimintasuunnitelma 2020 – esitys syyskokoukselle

Talousarvio 2020 – esitys syyskokoukselle

Strategia – luonnos syyskokoukselle