Imetyksen edistämisen palkinto

Imetyksen tuki ry myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon henkilölle, organisaatiolle tai toimijalle, joka on tehnyt vaikuttavaa ja ansiokasta työtä imetyksen edistämiseksi.

Palkinnon ovat aiemmin saaneet

2022 Tampereen yliopistollinen keskussairaala, TAYS Syntymäpaikka
2021 Tutkija Jenny Säilävaara
2020 Teratologinen tietopalvelu
2019 Sannamari (Sannis) Uuttu
2018 TtT Riikka Ikonen
2017 Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun kaupungin yhteistyössä kehittämä Imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli
2016 Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton Imetys ilman stressiä -hanke
2015 Imetys – kolmen kauppa -verkkosivusto
2014 Suomalaiset äidinmaidon luovuttajat
2013 Porvoon imetyspoliklinikka
2012 Imetystukiäiti Minna Kallioharju
2011 Kätilö, IBCLC, imetyskoordinaattori Katja Koskinen
2010 Terveydenhoitaja Ritva Kuusisto, imetyksen vertaistuen käynnistäjä Suomessa
2005 Sanomatalon Wayne’s Coffee
2002 Terveydenhoitaja Ritva Kuusisto, imetyksen vertaistuen käynnistäjä Suomessa