Kevätkokous 6.6.2020

Kutsu lähetetty jäsenille sähköpostitse 13.5.2020


Vauvani on taitava. Se on saanut
vartaloni toimimaan suurenmoisesti.
Jippii! Jihuu! Hyvä vauva! Olemme
hyvä pari – toimiva tiimi, minä, vauva
ja kaksi rintaa.
–     tarinapuu/Imetyksen tuki ry.


Hyvä jäsen,

Tule vaikuttamaan meille kaikille tärkeän Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Osallistu kevätkokoukseen. Olet mitä lämpimimmin tervetullut!

Kevätkokous järjestetään:

Aika: la 6.6.2020 klo 16.30
Paikka: Imetyksen tuki ry:n toimisto, Karjalankatu 2 A, 2 krs.

Kokoukseen voi osallistua poikkeuksellisesti etäyhteydellä. Tämän mahdollistaa vastikään hyväksytty laki, jonka mukaan yhdistyslaista voi poiketa tietyiltä osin Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Etäyhteydellä osallistumisen mahdollistamiseksi kevätkokoukseen tulee ilmoittautua 31.5. mennessä oheisen linkin takaa löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

https://forms.gle/9XA86hXssuMM9yhd8

Kokousta edeltävällä viikolla kaikki ilmoittautuneet saavat kutsun ja kirjautumislinkin, jolla kokoukseen pääsee mukaan. Etäyhteys toteutetaan Zoomilla.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 12 mukaiset kevätkokousasiat, mm. vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2019 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Lisäksi kokouksessa käsitellään yhdistyksen yhteisöjäsenyyttä ja jäsenkokousten etäosallistumismahdollisuutta koskevat sääntömuutokset. Kokouksessa hyväksytään yhdistykselle myös uusi strategia.

Kevätkokouksen esityslista on ohessa. Esityslistan lisäksi muut kokousmateriaalit ovat saatavilla viimeistään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla: www.imetys.fi/kevatkokous

Vielä kerran, lämpimästi tervetuloa kokoukseen!


Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: la 6.6.2020 klo 16.30
Paikka: Imetyksen tuki ry:n toimisto, Karjalankatu 2 A, 2 krs.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Läsnäolevien jäsenten toteaminen
 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen paikalla oleville ei-jäsenille
 4. Kokouksen järjestäytyminen
  4.1. Valitaan puheenjohtaja
  4.2. Valitaan sihteeri
  4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon esittäminen.
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttö
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9.1. Sääntömuutos yhteisöjäsenyyden mahdollistamiseksi yhdistyksessä
  9.2. Sääntömuutos etäosallistumisen mahdollistamiseksi yhdistyksen jäsenkokouksiin
  9.2. Yhdistyksen strategian hyväksyminen
 10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen materiaalit:

Esityslista kevät 2020

Imetyksen tuki ry:n säännöt

Toimintakertomus 2019

Tilinpäätös 2019

Imetyksen tuen strategia 2025