Kevätkokous 4.5.2019

Kutsu lähetetty jäsenille sähköpostitse 5.4.2019


Se pakahduttava rakkaus kahden ihmisen välillä,
kun katseet kohtaavat imetystilanteessa. Se on niin voimakasta!
(tarinapuu/Imetyksen tuki ry.)


Hyvä jäsen,

Tule vaikuttamaan meille kaikille tärkeän Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Osallistu kevätkokoukseen. Olet mitä lämpimimmin tervetullut!

Kevätkokous järjestetään vapaaehtoisille tukiäideille pidettävien tukiäitipäivien yhteydessä:

Aika: la 4.5.2019 klo 16.30
Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, Itä-Pasila, Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 12 mukaiset kevätkokousasiat, mm. vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi päätetään tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käytöstä. Kokouksessa hyväksytään Imetyksen tuki ry:lle myös ensimmäiset kunniajäsenet.

Kevätkokouksen esityslista on ohessa. Esityslistan lisäksi muita kokousmateriaaleja on saatavilla viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen nettisivuilla: www.imetys.fi/kevatkokous

Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksen osallistujamäärälle ei ole ylärajaa eikä kokoukseen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kevätkokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet!


Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: la 4.5.2019 klo 16.30
Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, Itä-Pasila, Helsinki

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Läsnäolevien jäsenten toteaminen
 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen paikalla oleville ei-jäsenille
 4. Kokouksen järjestäytyminen
  4.1. Valitaan puheenjohtaja
  4.2. Valitaan sihteeri
  4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon esittäminen.
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttö
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9.1. Imetyksen tuki ry:n kunniajäsenyyden myöntäminen Ritva Kuusistolle, Merete Willikselle ja Kaija-Leena Kaijaluodolle
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Ilmoitusasiat
 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen materiaalit:

Esityslista

Toimintakertomus 2018

Tilinpäätös 2018