Imetyksen tuen 20-vuotisjuhlahistoriikki

Imetyksen tuki ry:n 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistiin 2.10.2018 Katri Pääkkö-Matilaisen kirjoittama historiikki Imetyksen tuen historiasta.

Historiikki pdf-muodossa