Tietoa yhdistyksestä

Imetyksen tuki ry on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Suomessa valtakunnallisesti. Yhdistyksen sydän on vapaaehtoisten, koulutettujen imetystukiäitien antama imetyksen vertaistuki. Imetystuen kanavat elävät ajassa ja tarjoavat jokaiselle sopivan tavan saada tukea imetykseen ja toimia vapaaehtoisena.

Imetyksen tuki ry edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita myös muuten kuin vertaistukitoiminnan avulla. Yhdistys tekee kannanottoja ja tiedotteita, vaikuttaa monenlaisissa verkostoissa ja tietenkin julkaisee luotettavaa, lämminhenkistä imetystietoa perheiden ja ammattilaisten käyttöön.

Strategia, visio ja arvot

Imetyksen tuki ry:n toimintaa ohjaa uusi Strategia 2025: Perheiden rinnalla kulkien.
Yhdistyksen visio on olla tunnettu ja luotettu imetystiedon ja -tuen lähde. Strategia piirtää kuvaa ja unelmaa yhteiskunnasta, jossa imetys on luonteva ja arvokas osa elämää. Yhteiskunnasta, jossa jokainen perhe voi imettää toivomallaan tavalla sekä saada siihen tarvitsemansa tuen.

Katso alta upea multimediaesitys ja tutustu strategian tavoitteisiin:

Imetyksen tuki ry:n tehtävänä on:

…tukea perheitä yksilöllisesti ja laadukkaasti imetyksessä ja vanhemmuudessa. 

…turvata vanhempien oikeus riittävään ja oikeaan imetystietoon ja -tukeen sekä lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen ravitsemukseen. 

…vahvistaa imetystä luonnollisena osana elämää ja yhteiskuntaa.

Imetyksen vertaistuki on asiantuntevaa ja pohjaa tutkittuun sekä kokemusperäiseen tietoon imetyksestä. Se lähtee aina tuettavan perheen tarpeista ja omista imetystoiveista. Tuen antamista ohjaavat imetystuen eettiset periaatteet sekä imetyksen vertaistuen rajaukset. 

Imetyksen tuki ry:n vertaistuen kanavia ovat imetystukiryhmät, imetystukipuhelin sekä verkkotuki chatissa.  Tukikanavissa annettavan tuen mahdollistavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset imetystukiäidit, jotka tukevat äitejä ja perheitä myös perhevalmennuksissa, neuvoloissa, synnytyssairaaloissa ja lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa ja tapaamisissa. Lisäksi lähes kaikki tukiäidit antavat tukea omassa lähipiirissään ja verkostoissaan.   

Yhdistys noudattaa toiminnassaan sille tärkeitä arvoja:

…yhdenvertaisuus.
Perustana vertaisuus, moninaisuuden kunnioittaminen, tukea kaikenlaisille perheille, kaikenlaiseen imetykseen 

… lähestyttävyys. 
Helposti lähestyttävä, avoin, läpinäkyvä, perheiden erilaiset tilanteet huomioon ottava, joustava

…luotettavuus. 
Käytössä viimeisin ja tutkittu tieto, asiantuntijuus, avun tavoitettavuus ja saavutettavuus, luottamuksellisuus, vastuullisuus

…lempeys. 
Ilo, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen, myötätuntoisuus

Imetyksen tuki ry:n toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja WHO:n imetystä koskeviin ohjelmiin. Imetyksen vertaistuki täydentää terveydenhuollosta saatavaa imetysohjausta.