Varhaiskasvatus ja imetys

Kun on aika aloittaa päivähoito, imetystä voi hyvin jatkaa, jos vanhempi ja lapsi niin haluavat.
Imetyksen jatkaminen varhaiskasvatuksen rinnalla on asiantuntijoiden mukaan jopa suositeltavaa. Äidinmaidon vasta-aineet antavat lapselle suojaa infektioita vastaan. 

Miten valmistaudun etukäteen?

Imetys sopeutuu päivähoitorytmiin yleensä omalla painollaan. Imetysrytmien muuttaminen tai imetyskertojen vähentäminen etukäteen on usein stressaavaa. Siihen ei onneksi ole tarvetta. Kun uusi arki alkaa, lapsi ymmärtää pian, milloin imetyshetki on mahdollinen uudessa päivärytmissä. Tästä voi jutella pienenkin lapsen kanssa etukäteen.

Myös rinnat sopeutuvat uusiin imetysväleihin melko nopeasti. Alkuun voi olla hyvä varautua tyhjentämään pahimpia pingotuksia työ- tai opiskelupäivän lomassa.

Työn ja opiskelun yhdistämisestä imetykseen voit lukea lisää täällä.

Imetys suojaa ja rauhoittaa

Päivähoidon aloittaminen on merkittävä elämänmuutos koko perheelle. Tuttujen asioiden jatkuminen tuo lapselle turvaa muutoksessa.

Imetyshetket laskevat niin vanhemman kuin lapsen stressitasoja. Monessa perheessä imetys on helppo tapa rauhoittua pitkän hoitopäivän jälkeen. Imetyksen tuoma läheisyys lievittää kummankin ikävää. Lapsi saa imetyksestä turvaa arjen muuttuessa, ja imetys voi helpottaa uuteen elämäntilanteeseen siirtymistä. 

Valtaosa lapsista sairastelee etenkin päivähoidon aluksi. Imetyksen suojissa taudit voivat olla lievempiä ja kestoltaan lyhyempiä äidinmaidon vasta-aineiden ansiosta. Kun lapsi sairastaa vähemmän, hänelle tulee vähemmän katkoksia päivähoitoarkeen, mikä voi helpottaa uuteen vaiheeseen sopeutumisessa. 

Joskus esitetty väite siitä, että imetetty lapsi sopeutuisi hitaammin kodin ulkopuoliseen hoitoon, ei perustu faktatietoon. Uusiin asioihin tottumisen tahti on yksilöllinen asia. Siihen vaikuttaa muun muassa lapsen temperamentti.

Imetyksen uudet rytmit

Muutokset lapsen kehityksessä ja elämässä heijastuvat usein imetykseen. Ensimmäisten muutoksen jälkeisten viikkojen aikana lapsi saattaa haluta rinnalle aiempaa useammin. Hän voi heräillä tiheämmin myös öisin ja haluta rinnalle silloinkin, jos yöimetykset vielä jatkuvat. Tämä on yleensä ohi menevä vaihe.

Voit ajoittaa imetyshetket niin, että ne helpottavat arkea ja lapsen sopeutumista uuteen mahdollisimman hyvin.

Osalle lapsista imetys aamulla ennen hoitoon menoa tai juuri ennen hoitoon jäämistä tuo turvallisen olon, jonka jälkeen ero vanhemmasta sujuu helpommin. Imetyshetki pian hoitopäivän jälkeen voi helpottaa ikävää ja arjen puuhien sujumista kotona. Kun hoidosta on tullut rutiinia, lapsen kanssa voi sopia, missä ja miten jatkossa imetetään. 

Jos lapsi on tottunut nukahtamaan rinnalle, tätä tapaa voi jatkaa silloin kun se on mahdollista. Lapset ymmärtävät nopeasti, että hetki rinnalla on mahdollinen vain silloin kuin äiti on läsnä ja hoitajan kanssa on erilaiset rutiinit. Nukahtaminen uudella tavalla uudessa ympäristössä voi vaatia hieman harjoittelua. Se voi myös sujua ensi kerroista alkaen  helposti.

Imetysrytmien muuttuessa voit pohtia, mikä teidän perheessänne on paras tapa toimia. Jos lapsi voi käydä muutostilanteessa rinnalla aiempaa tiuhemmin, imetystä voi äidintahdistaa sitten, kun elämä on lapsen mielessä jo hieman tasaantunut. Jos tiuha imetys väsyttää sinua, voit suunnitella arkeen imetyskerrat lapsen kannalta tärkeimpiin hetkiin ja muistuttaa häntä kauniisti niistä, kun kaipuu rinnalle iskee. 

Moni lapsi hakee rinnalta turvaa ja läheisyyttä. Jos tihentynyt rinnalla käyminen tuntuu sinusta hankalalta, näitä hetkiä voi koittaa luoda arkeen myös ilman imetystä. Osa taaperoista viihtyy hoitopäivän jälkeen esimerkiksi kantorepussa vanhemman selässä ruuanlaiton ja muiden arjen puuhien aikaan.

Imetys ja ravitsemus

Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen ollessaan alle yksivuotias, maidolla on vielä ravitsemuksellisesti merkittävä rooli lapsen ruokavaliossa. Kolmesta viiteen tehokasta imetyskertaa vuorokaudessa riittää turvaamaan yli puolivuotiaan lapsen maidon saannin.

Yli vuoden iässä lapsi hyötyy niin äidinmaidon ravitsemuksellisista, kuin terveyttä tukevista tekijöistä. 

Jos pumpatun äidinmaidon vieminen päivähoitopaikkaan on tarpeen, siitä kannattaa keskustella varhaskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Hoitopaikassa voi olla erilaisia käytäntöjä keittiötilojen, keittiössä työskentelevien henkilöiden yms. suhteen, joten kaikissa päiväkodeissa omien maitojen vieminen ei ole mahdollista. Yleensä lapsi pärjää mukavasti kiinteillä ruuilla ja vedellä hoitopäivän ajan, jos sopivaa maitoa ei ole hoidon puolesta mahdollista tarjota.

Miten sopeudun itse?

Varhaiskasvatuksen aloitus on haastavin paikka usein meille vanhemmille. Anna itsellesi ja lapselle aikaa. Sopeutuminen ottaa aina aikansa, mutta jossain vaiheessa helpottaa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa kannattaa jutella asioista, jotka pohdituttavat ennen tai jälkeen hoidon aloituksen.

Miten varhaiskasvatus voi tukea imetyksen jatkumista?

Jokanen perhe saa tehdä imetykseen liittyvät valinnat parhaaksi kokemallaan tavalla. Imetys on perheelle usein yksityinen ja herkkäkin asia. Imetyksen sujumisen eteen on voitu tehdä paljon töitä ja imettävät vanhemmat ovat usein hyvin tietoisia pitkän imetyksen tuomista terveyshyödyistä. Ulkopuolelta tullut ehdotus lopettaa imetys voi tuntua vanhemmasta ikävältä ja jopa ahdistavalta. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille voi kertoa etukäteen imetyksestä ja siitä, että sen on tarkoitus jatkua myös varhaskasvatuksen aloituksen jälkeen. Heidän kanssaan voi myös miettiä paikkaa imetykselle, jos imetyshetki välittömästi hoitopäivän jälkeen on esimerkiksi alkuun tarpeen. Joskus tilojen ahtaus voi olla haaste. Silloin imetyshetken voi hoitaa muualla kuin päiväkodissa. 

Kun varhaiskasvatuksen henkilökunta suhtautuu imetykseen positiivisesti ja ymmärtäväisesti, sillä on suuri merkitys imetyksen jatkumiselle ja myös luottamussuhteen muodostumiselle perheen ja päivähoidon välille. Varautunut suhtautuminen imetykseen johtuu usein vain oikean tiedon puutteesta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutuksessa ei käsitellä imetykseen liittyviä asioita. Jos mahdollisuutta lisäkoulutukseen ei ole ollut, imetyksestä voi olla melko vähän tietoa.

Tietoa imetyksestä varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille on luotu opinnäytetöinä kaksi tietopakettia.

Hilla aloittaa päivähoidossa on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tuottama materiaali perheille ja ammattilaisille. Materiaali sisältää yhdessä lapsen kanssa luettavan tarinan sekä tieto-osuuden varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Klikkaa materiaali auki tältä sivulta tai tutustu saavutettavaan pdf-versioon.

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut lisätä imetystietämystä ja sensitiivistä suhtautumista imettäviin perheisiin varhaiskasvatuksessa. Tieto-osuus perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon imetyksestä.

 

Imetystietoa päiväkotiin on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tuottama pdf-muotoinen opas varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Sen voi tulostaa ja antaa luettavaksi lapsen hoitopaikan tai oman työpaikan ammattilaisille.