Tandemimetys ja imetys raskausaikana

Osalle taaperoimettäjistä tulee vastaan uusi tilanne: uusi raskaus imetyksen vielä jatkuessa. Useimmissa tapauksissa imetys raskausaikana täysin turvallista. Raskaus aiheuttaa kuitenkin muutoksia muun muassa maitomäärään. Tuoreen isosisaruksen imetys voi jatkua myös tandemimetyksenä yhdessä vauvan kanssa.

Imetys raskausaikana

Imetykseen liittyvä rintojen aristus tai huonovointisuus voivat olla ensimmäisiä merkkejä uudesta raskaudesta. Samat oireet voivat liittyä myös maitomäärän vähenemiseen, kun imetyskertoja on harvennettu tai imetys on loppunut, mutta raskauden mahdollisuus on hyvä muistaa ja tarvittaessa testata.

Alkuraskauteen liittyvät oireet voivat tehdä imetyksestä niin epämukavaa, että imetyksen lopettaminen tuntuu toivottavalta. Osa taas kokee saavansa imetyksen ansiosta esimerkiksi kauan kaivattuja lepohetkiä päiviin tai rauhaa öihin, mikä tukee omaa jaksamista.

Oma mielipiteensä imetyksen jatkumisesta on myös imetetyllä taaperolla. Maitomäärä vähenee selvästi tai jopa loppuu raskauden ensimmäisen kolmanneksen loppupuolella. Osa lapsista vieroittuu siinä vaiheessa itsestään. Toisia pikkuisia ei tunnu vaivaavan heikentynyt palvelutaso, ja he jatkavat rinnalla käyntiä sinnikkäästi läpi raskauden. Raskauden loppupuolella maitomäärä lisääntyy taas.

Tandemimetys vauvan synnyttyä

Siinä missä taapero on jo taitava rinnallakävijä, vastasyntynyt vasta harjoittelee. Sen vuoksi imetyskäytännöt pitää suunnitella siten, että pieni vastasyntynyt saa varmasti tarpeeksi aikaa rinnalla. Myös tandemimetyksessä on tärkeää, että uusi vauva imee rinnalla vähintään 8-12 kertaa vuorokaudessa ja imetyksen turvamerkkejä seurataan.

Loppuraskaudessa erittyvä maito ja kolostrum poikkeavat maultaan siitä, mihin taapero on tottunut. Osa lapsista saattaa vierastaa uutta makua ja hylkiä rintaa. Osa taas voi innostua käymään rinnalla aiempaa tiheämmin.

Läpi raskauden imettäneiden äitien kolostrumin eli ensimaidon koostumus ei eroa ei-imettäneiden kolostrumista vauvan synnyttyä. Vastasyntyneen tarpeisiin optimoitu kolostrum on muun muassa tehokas laksatiivi, joten on tavallista, että myös isomman imetettävän vatsa on löysällä. Kun maitomäärä lisääntyy, maidon koostumus muuttuu vastaamaan molempien imetettävien tarpeisiin. Tandemitysaikana rintamaidossa on enemmän energianlähteitä kuin isomman imetettävän vieroittumisen jälkeen.

Tandemimettävillä vanhemmilla maidon riittävyys on harvoin ongelma – päinvastoin, maitoa on usein yllin kyllin, kun imetettäviä on enemmän kuin yksi. Ensimmäisinä viikkoina pulmia voivatkin aiheuttaa runsaaseen maitomäärään liittyvät harmit: tiehyttukokset ja rintatulehdukset. Tehokkaasti rintaa tyhjentävä taapero on kullanarvoinen apu tukostilanteissa.

On tavallista, että jo rinnalta vieroittunut isosisarus kiinnostuu uudestaan imetyksestä seuratessaan vastasyntyneen imetystilanteita. Hänelle voi halutessaan antaa maitomaistiaiset rinnalta tai mukista. Jo vieroittuneen lapsen innostus rinnalle palaamiseen on usein ohimenevää, koska imemisen tekniikka on jo unohtunut.

Toimiva tandemimetys

Tandemimetyksessä lapsia voi imettää yhtä aikaa tai erikseen. Ihan aluksi vauvan synnyttyä voi olla tarpeen saada keskittyä imetyksen opetteluun yhdessä vauvan kanssa. Myös tuore isosisarus voi kaivata kahdenkeskisiä hetkiä äidin kanssa. Myöhemmin imetyksiä voi toteuttaa yhdessä tai erikseen oman maun ja tilanteen mukaan. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että tandemimetetyistä lapsista nuoremmat kävivät rinnalla selvästi useammin kuin isommat sisarukset. Vauvojen imetyskertojen määrä oli keskimäärin kymmenen kertaa vuorokaudessa. 1-3-vuotiaiden sisarusten imetyskertojen määrä vuorokaudessa vaihteli 1 – 4 välillä.

Tandemimetys ei vaadi erityisiä hygieniatoimia, kuten rintojen pesua lasten välillä. Lapsia voi myös vapaasti vaihdellen imettää molemmilla rinnoilla: nimikkorintojen käyttäminen ei ole tarpeen, ja se voi jopa haitata maitomäärän kasvua.

Tandemimetys ei lisää infektioiden tarttumista lapselta toiselle. Saman perheen lapset ovat niin läheisessä kontaktissa toisiinsa, että pöpöt tarttuvat muutenkin, jos ovat tarttuakseen. Tavalliset infektiot tarttuvat jo ennen oireiden alkamista, joten rinnan peseminen nuhaisen tai yskäisen lapsen imetyksen jälkeen ei enää vaikuta tarttumisriskiin. Rintamaidon ja rinnanpään antibakteeriset ominaisuudet huolehtivat taudinaiheuttajien tuhoamisesta automaattisesti.

Poikkeuksen tekee sammas, eli hiivainfektio, joka tarttuu lasten ja äidin välillä imetyksen välityksellä. Jos äidillä tai yhdellä imetetyllä on hiivainfektioon sopivia oireita, on tärkeää hoitaa koko porukka.

Tandemimetys ja tunteet

Yhtenä tandemimetyksen tärkeimmistä hyödyistä pidetään sitä, että se voi helpottaa taaperon sopeutumista uuteen tilanteeseen ja vähentää mustasukkaisuutta pikkusisarusta kohtaan. Kun imetys pysyy osana tuoreen isosisaruksen elämää, vauva ei näyttäydy tunkeilijana, joka tulee ja muuttaa kaiken. Imetyshetkeen rauhoittumista voi käyttää myös taaperon tunnekuohujen säätelyyn.

Sen sijaan äidillä tandemimetys saattaa aluksi aiheuttaa ristiriitaisia tai negatiivisia tunteita, jotka saattavat yllättää. On tavallista, että uuden vauvan synnyttyä isomman lapsen imetys ei yhtäkkiä tunnukaan hyvältä ajatukselta, vaikka tandemimetystä olisi suunnitellut ja toivonut. Epämukavat ja jopa ahdistavat tunteet johtuvat imetysaversiosta. Vaikka imetykseen liittyvät negatiiviset tunteet ja ajatukset voivat olla häiritsevän voimakkaita, imetysaversiossa ei ole kyse siitä, että äiti ei haluaisi imettää.  Tandemimetykseen liittyvä imetysaversio menee yleensä ohi, kun imetys jatkuu.

Lue lisää imetysaversiosta.

Tandemimetysasennot

Imetysasentoja kahden lapsen yhtäaikaiseen imetykseen on monia, ja toimivimmat löytyvät kokeilemalla. Vinkkejä löytyy tästä kuvitetusta tandemimetysoppaasta.

 

Lähteet:

Sinkiewicz-Darol E, Bernatowicz-Łojko U, Łubiech K & Adamczyk I. 2021:
Tandem Breastfeeding: A Descriptive Analysis of the Nutritional Value of Milk When Feeding a Younger and Older Child. Nutrients 2021, 13, 277.

 

Julkaistu 2.9.2021