Riittääkö maito?

Riittävästä maidonsaannista kertovat imetyksen turvamerkit: vauvan kasvu, pissa- ja kakkamäärät ja vauvan virkeys. Jos imetyksen sujuminen huolettaa, tarkista nämä turvamerkit. Ota yhteyttä neuvolaan, jos turvamerkit jäävät toistuvasti täyttymättä: vauva on unelias tai imee heikosti, imetys sattuu, vaippoja ei kastu tai vauva vaikuttaa poikkeuksellisen tyytymättömältä.

Vauva kasvaa

Tärkein maidon riittävyyden mittari on kasvu. Alle puolivuotias vauva kasvaa vähintään 500 g kuukaudessa.

Ihan ensimmäisinä päivinä syntymän jälkeen vastasyntyneen paino laskee, kuitenkin korkeintaan 10% syntymäpainosta. Alimmillaan vauvan paino on noin neljäntenä päivänä, minkä jälkeen paino kääntyy nousuun. Hyvin kasvava vauva saavuttaa syntymäpainonsa uudelleen viimeistään 10-14 vuorokauden iässä.

Vauva imee tehokkaasti ja vaatii maitoa

Maidon riittävyydestä kertoo myös vauvan virkeys. Täysimetetty vauva tarvitsee vuorokaudessa vähintään 8-12 tehokasta imetyskertaa. Jos vastasyntynyt ei herää syömään niin usein, häntä pitää herätellä. Terve, hyvin kasvava vauva alkaa kuitenkin pian itse ilmoitella ruoka-ajoistaan. Vauvaa kannattaa imettää heti ensimmäisistä nälkämerkeistä.

Imetyskerrat eivät useinkaan rytmitä päivää tasaisesti, vaan välillä vauva tankkaa maitoa tiheämmin, välillä ottaa pidemmät unet. Huolestua pitää vain silloin, jos vauva enimmäkseen vain nukkuu, imee vain harvoin tai tehottoman oloisesti.

Tehokkaan imun mahdollistaa hyvä imuote. Jos imetys sattuu, vauvalla on vaikeuksia tarttua rintaan tai ylläpitää imuotetta tai imeminen tuntuu hennolta lupsuttamiselta, imuote kannattaa tarkistuttaa.

Vaippoja kuluu

Ensimmäisten viikkojen aikana myös vauvan pissa- ja kakkavaippojen määrä kertoo vauvan ravinnon- ja nesteensaannista. Riittävästi maitoa saava vauva kastelee vähintään 5-6 vaippaa päivässä ja kakkaa joka päivä.

Ensimmäisten kuuden viikon jälkeen pissat ja kakat eivät enää kerro maidon riittävyydestä ihan yhtä luotettavasti. Isommalla vauvalla pissaa voi tulla harvemmin, mutta suurempia määriä kerralla. Pissan tulisi kuitenkin olla vaaleaa ja miedontuoksuista. Alkuviikkojen jälkeen vauvat myös kakkaavat hyvin yksilöllisesti: yksi vauva monta kertaa päivässä, toinen kerran viikkoon tai harvemminkin.

Mistä ei voi päätellä maidon riittävyyttä?

Imetykseen kuluvan ajan tai vauvan käytöksen perusteella ei voi luotettavasti arvioida maidon riittävyyttä. Vauvat ovat rytmiltään ja temperamentiltaan yksilöitä pienestä pitäen. Imetyskertojen kesto ja väli vaihtelee. Vauva voi yhtä hyvin syödä kolme kertaa tunnissa, kolmen tunnin välein tai kolme tuntia yhtämittaa. Eri imetyskerrat voivat olla eri mittaisia. Tiuhaan rinnalla käyminen ei kerro siitä, että maitoa olisi vauvan tarpeisiin liian vähän – se kertoo siitä, että vauvalla riittää puhtia imeä vauvantahtisesti. Riittämättömästä maitomäärästä eivät kerro myöskään vauvan kitinä, tyhjän tuntuiset rinnat tai se, ettei heru pumpulle. Sen sijaan hyvin unelias, tehottomasti tai harvoin imevä vauva saattaa olla nälissään ja avun tarpeessa.