Osteopatia imemisvaikeuksien tukihoitona

Tehokas imeminen on edellytys sille, että vauva kasvaa ja maitomäärä lisääntyy. Imemiseen liittyvät haasteet voivat ilmetä riittämättömänä maitomääränä, mutta myös muina, vauva-arkeen heijastuvina oireina: esimerkiksi vatsavaivojen, pulauttelun tai refluksityyppisen oireilun juurisyynä voi olla imemistekniikka. Myös rinnanpään alueen oireiden ja imetyskivun taustalla saattavat olla samat pulmat. Imemisvaikeudet ilmenevät tyypillisemmin imetyksessä, koska pulloruokinnassa imuun tarvittava koordinaatio sekä suun alueen toiminta ovat hieman erilaisia.

Imemisvaikeuksia voidaan lähestyä lempeällä ja hellävaraisella manuaalisen terapian hoitomuodolla, osteopatialla. Osteopatia on turvallista ja sopii hyvin jo vastasyntyneelle. Hoidolla pyritään edistämään ja tukemaan lapsen terveyttä ja luonnollista kehitystä. Koska jokaisen vauvan oireet ovat yksilöllisiä, osteopaattinen hoito perustuu aina vanhempien kattavaan haastatteluun sekä vauvan osteopaattiseen tutkimiseen.

Vauvan kehon jännitystilat imetysvaikeuksien taustalla

Vauvan kehon kudoksiin voi muodostua jännitteitä jo sikiöaikana kohdussa tai synnytyksen aikana. Jännitteet haittaavat kehon normaalia toimintaa ja voivat vaikuttaa imemisvaikeuksien kehittymiseen.

Imemisen vaikeudet voivat näkyä imuotteen ongelmina:

– Vauva irrottaa otteen rinnasta toistuvasti
– Vauvan posket ovat kuopalla imetyksen aikana
– Imu on tehotonta, jolloin vauva saa imettyä rinnasta vain niukasti maitoa
– Syömisen aikana kuuluu napsuva ääni
– Maito valuu suupielistä syödessä
– Vauvan huulien tai poskien sisäpinnoille muodostuu rakkuloita

Imemisen vaikeuksista voi lisäksi kertoa:

– Vauva suosii toista rintaa
– Vauva vastustaa rinnalle ottamista tai kieltäytyy imemästä
– Vauva jännittää itseään kaarelle imetystilanteessa
– Vauva pitää pitkiä hengitystaukoja imetyksen aikana
– Vauva kakoo
– Vauva puree leukoja yhteen
– Vauva puristaa huulia yhteen

Usein vanhemmat tunnistavat vauvassaan myös rauhattomuutta syödessä tai sen jälkeen.
Levottomuus voi kertoa vauvan epämukavasta olosta, joka johtuu esimerkiksi ilman nielemisestä. On
mahdollista, että vanhemmat kamppailevat tyytymättömän vauvan kanssa, pohtien koliikin
tai allergioiden mahdollisuutta, mutta syy löytyykin kehon eri alueiden jännityksistä.

Imemisvaikeudet voivat johtua kehoon kerääntyneiden jännitteiden lisäksi rakenteellisista
syistä, joita ovat esimerkiksi kireä kielijänne sekä huuli- ja kitalakihalkiot. Rakenteellisista syistä johtuvien imemisvaikeuksien yhteydessä osteopatialla voidaan tukea vauvan kokonaisvaltaista terveyttä, vaikka oireiden juurisyyhyn ei osteopaattisella hoidolla pystyttäisi vaikuttamaan. Nykyään osteopatialla on kuitenkin merkittävä rooli myös esimerkiksi kireän kielijänteen leikkauksen jälkeisessä hoidossa.

Vauva osteopaatin vastaanotolla

Vauva-asiakkaan osteopaattinen käsittely on hyvin kevyttä ja hoito itsessään on kestoltaan usein melko lyhyt. Vastaanotolla pyritään aina luomaan kiireetön, luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa kaikilla mukana olevilla on hyvä olla. Hoitotilanteessa edetään vauvan ehdoilla – kesken hoidon voidaan esimerkiksi syödä tai vaihtaa vaippaa, jotta vauva on tyytyväinen ja hoito voi taas jatkua mukavasti. Tämän vuoksi vastaanottoaika on usein huomattavasti pidempi kuin itse hoitoon käytetty aika.

Kattavan alkuhaastattelun jälkeen osteopaatti tutkii käsin tunnustellen vauvan kehoa sekä
liikkeitä mahdollisten jännitteiden varalta. Lisäksi osteopaatti voi havainnoida vauvan imua ja
tarvittaessa myös imetystilannetta, tarkkaillen esimerkiksi poskien, kielen ja leuan toimintaa,
sekä imemisen rytmittämistä hengittämisen ja nielemisen kanssa. Haastattelun sekä
osteopaattisen tutkimisen jälkeen vauvaa hoidetaan koko keho huomioiden. Usein
hoidettavia alueita ovat pään, pallean ja ristiluun seutu. Jokainen hoitokäynti perustuu tutkimisen pohjalta muodostettuun yksilöityyn suunnitelmaan; valmista raamia vauvan osteopaattiseen hoitoon ei ole.

Vastaanoton aikana osteopaatti yleensä kertoo, mitä milloinkin tapahtuu, sillä vauvan hoitaminen voi olla todella pienieleistä ja huomaamattoman oloista. Tarvittaessa myös vanhemmat
voivat osallistua hoitotilanteeseen esimerkiksi lasta leikittämällä tai pitämällä tätä sylissä.

Omalla alueella toimivia osteopaatteja voi etsiä esimerkiksi Suomen osteopaattiliiton sivuilta.
Aikaa varatessa kannattaa vielä varmistaa, että kyseinen ammattilainen hoitaa vauva-asiakkaita.

Julkaistu 9.1.2023

Artikkeli on osa Metropolia AMK:n osteopatiaopiskelijoiden Jenny Ahlqvistin, Reena Immosen ja Kaisla Mäkisen opinnäytetyötä Vauvojen imemisvaikeuksien osteopaattinen hoito.