Lisämaitojen vähentäminen

Suomalaiset vauvat saavat jo synnytyssairaalassa äidinmaidonkorviketta selvästi useammin kuin pohjoismaiset ikätoverinsa. Imetyksen ensiviikkoina lisämaidoista on kuitenkin mahdollista päästä kokonaan eroon imetystä tehostamalla. Vastasyntyneille aloitettujen lisämaitojen vähentäminen on iso haaste, johon koko terveydenhuollon tulisi tarttua.

Vastasyntyneelle aloitetut lisämaidot jäävät helposti “päälle”, vaikka äidin oman maitomäärän lisääntymisen myötä edellytykset niistä luopumiseen olisivat olemassa suurella osalla. Äidin oma maidontuotanto kasvaa noin kuukauden ajan synnytyksen jälkeen, jonka jälkeen se tasaantuu vauvan tarpeita vastaavalle tasolle. Jos vauva saa säännöllisesti osan ravinnostaan korvikkeena, äidin oman maidon määrä tasoittuu liian alhaiselle tasolle. Maidontuotannon vakiintumisen jälkeen maitomäärän lisääminen imetystä tehostamalla on alkuviikkoja hitaampaa, eikä täysimetykseen pääseminen ole välttämättä enää mahdollista.

Perheet kaipaavat selkeitä, yksilöllisiä ohjeita lisämaidoista luopumiseen ja maidontuotannon tehostamiseen. Äidin kannustaminen ja imetysluottamuksen vahvistaminen on myös todella tärkeää.

Suunnitelmaa lisämaitojen purkamiseksi tulisi hahmotella jo synnytyssairaalasta lähdettäessä, jos vauva saa lisämaitoa. Neuvolankin on helpompaa jatkaa jo aloitettua vähentämisen prosessia, eikä korvikkeen määrä ehdi tarpeettomasti kasvaa.

Työsarkaa on myös osittaisimettäjien saaman ohjauksen ja tuen kehittämisessä, jotta imetyksen ja korvikeruokinnan yhdistäminen olisi mahdollista pulmattomasti, äidin toivomalla tavalla.

Lisämaitojen purkusuunnitelma näkyväksi -kampanja on terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen yhteisponnistus täysimetyksen lisäämiseksi ja osittaisimettäjien saaman ohjauksen kehittämiseksi. Imetyksen tuki ry:n käynnistämässä kampanjassa mukana ovat Kätilöliitto, Terveydenhoitajaliitto, Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Ensi- ja turvakotien liitto ja Folkhälsan. Kampanjan nettimateriaaleja voi ladata kaikkien yhteistyökumppanien nettisivuilta.

Lisämaidon purkusuunnitelma näkyväksi -kampanja antaa uusia työkaluja korvikkeen vähentämiseen imetysohjauksen parissa työskenteleville ja vertaistukijoille. Materiaalit ovat merkittävä parannus nykytilanteeseen, jossa lisämaidon vähentämisohje ei sisälly edes imetysohjaajien koulutukseen.

Lisämaitojen vähentämisohje terveydenhuoltoon on seikkaperäinen yleisohje, jota voi turvallisesti soveltaa kaikenikäisille vauvoille. Ohjeen on laatinut Vauvamyönteisyyskouluttajat ry.

Kirjallisen vähentämisohjeen tueksi perheille voi tulostaa Lisämaidon vähennyspäiväkirjan, jonka avulla voi seurata oman perheen vähennysprojektin etenemistä. Päiväkirjassa on myös maidontuotannon tehostamisen keinot ja riittävän maidonsaannin turvamerkit selkeinä tietopaketteina.

Vauvantahtinen pulloruokinta -opas esittelee kaikille vauvoille soveltuvan, imetystä tukevan pulloruokintatavan.

Kaikki materiaalit löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Julkaistu 9.12.2016