Englanti-suomi imetyssanasto

Imetyksestä on internetissä ja kirjallisuudessa luettavissa mielenkiintoisia tekstejä englanniksi.
Olemme koonneet pienen englantilais-suomalaisen imetyssanaston, jonka avulla lukeminen sujuu sukkelammin.

 

A

abcess = rintapaise

absorb = imeytyä

ABM = artificial baby milk = korvike

alveolus = maitorakkula

anklyloglossia = kielijänne

antibodies = vasta-aineet

anxiety = ahdistus

areola = nännipiha

artificial = keinotekoinen

artificial milk = korvike

B

baby blues = synnytyksen jälkeinen alakulo, lievä masennus

baby led bottle feeding = vauvantahtinen pulloruokinta (katso myös: paced bottle feeding)

baby led weaning = lapsentahtinen vieroitus

bf = lyhenne sanasta breastfeeding, breastfeed

BFHI = Babyfriendly Hospital Initiative = WHO:n vauvamyönteisyysohjelma sairaaloille

biological nurturing = takanojainen imetysasento (myös: laid-back breastfeeding)

biting = pureminen

blocked duct = tiehyttukos

block feeding = suihkutissihoito, imetetään useamman kerran samasta rinnasta

bm = lyhenne sanasta breastmilk tai bowel movement

bowel movement = suolen toiminta, kakka

bra = rintaliivit

bra pad, breast pad = liivinsuojus (myös: nursing pad)

breastmilk, breast milk = äidinmaito

breast shell = maidonkerääjä

breast shield = rintakumi

breastfeed = imettää

breastfeeding advocacy = laktivismi, imetyksen yhteiskunnallinen edistäminen

breastfeeding agitation = imetys alkaa yhtäkkiä tuntua äidistä vastahakoiselta (myös: nursing aversion), voi liittyä raskaana imettämiseen tai kahden lapsen tandemimetykseen

breastfeeding on demand = lapsentahtinen imetys

breast infection = rintatulehdus

burp = röyhtäisy, röyhtäyttää

C

child-led weaning = lapsentahtinen vieroitus tai vieroittautuminen. Enemmän näkyy käytettävän baby led weaning -termiä, joka viittaa enemmän siihen, että vieroittaminen/vieroittuminen tapahtuisi vauva-aikana.

choke = tukehtua, kakoa

circumcision = ympärileikkaus

cleft lip = huulihalkio

cleft palate = suulakihalkio

cluster feeding = tiheä imetys, esim. illalla

colic = koliikki

colostrum = esimaito, kolostrumi

the milk comes in = maito nousee rintoihin

complementary feed = lisämaito
comfort nursing = lohtuimeminen

constipation = ummetus

contaminants = myrkyt (esim. jäämät äidinmaidossa)

contraception = ehkäisy

crack = haavauma

cracked nipples = rikkinäiset rinnanpäät

cuddle = hellitellä, sylitellä

cup feeding = hörpytys

D

dairy products = maitotuotteet

dangle feeding = susiemo (imetysasento, jossa äiti kumartuu vauvan ylle)

delivery = synnytys

depression = masennus

diaper = vaippa

diaper rash = vaippaihottuma

diarrhoea = ripuli

DMER, dysphoric milk  ejection reflex = ennen herumista/herumisen aikana tuleva negatiivinen tunne

drug = huume, lääkeaine

duct = tiehyt

dummy = tutti

E

EBM = expressed breast milk = lypsetty äidinmaito

eczema = ekseema, ihottuma

established = vakiintunut (esim. maidoneritys, imetys)

engorgement (on breast) = pakkautuminen, rinnan pingotus täytenä

exclusive breastfeeding = täysimetys

exclusive pumping = täyspumppaus, äiti pumppaa kaiken vauvan syömän maidon

exhaustion = uupumus

express = pumpata, lypsää

extended breastfeeding = pitkään jatkuva imetys

F

failure to thrive = vauvan paino ei nouse riittävästi

fatigue = väsymys, uupumus

fenugreek = sarviapila

finger feeding = maidon sormiruokinta imetysapulaitteen avulla, imetysapulaitteen letku kiinnitetään aikuisen sormeen, jota vauva imee

foremilk = etumaito

formula = korvike

full-term = täysiaikainen (vauva)

full term breastfeeding = imettää lasta ihmisen biologisen normin mukaan 2+ vuotta ja antaa lapsen vieroittua lapsentahtisesti

fussy = ärtyisä, kitisevä

G

gain weight = saada painoa

galactogogue = aine tai valmiste, joka lisää tai sen uskotaan lisäävän maidontuotantoa

gland = rauhanen (mammary gland = maitorauhanen)

golden hour = “kultainen tunti”, vastasyntyneen ensimmäinen tunti

gums = ikenet

GP = general practitioner = lääkäri Iso-Britanniassa

grief = suru

growth spurt = kasvupyrähdys

H

hand-expressing = käsinlypsäminen

hassle = touhu, hulina (daily hassles = päivittäiset tehtävät, kiire)

high need baby = suuritarpeinen lapsi

hindmilk = takamaito

I

IBCLC = International Board Certified Lactation Consultant (kansainvälisen imetyksen asiantuntijatutkinnon suorittanut henkilö)

IBFAN = International Baby Food Action Network

IQ = älykkyysosamäärä

immunization = rokotus

induced lactation = käynnistetty maidontuotanto, kun äiti ei ole synnyttänyt

Innocenti Declaration = Innocenti-julistus, YK:n lapsen oikeuksien julistus

inverted nipple = sisäänpäin kääntynyt nänni

J

jaundice = syntymän jälkeinen keltaisuus

jaw = leuka

K

kangaroo care = kenguruhoito

L

lactation aid = imetysapulaite

lactation consultant = imetysohjaaja, imetystukihenkilö (lactation consultantien koulutustausta voi olla maailmalla kirjavaa, ei virallista määritelmää eikä ammattitutkintoa)

lactate = tuottaa/erittää maitoa, laktaatio

lactivism = laktivismi, laktaatio + aktivismi, imetyksen edistäminen yhteiskunnassa

laid-back breastfeeding = takanojainen imetysasento (myös: biological nurturing)

LAM = Lactational Amenorrhea Method = imetys ehkäisymenetelmänä

large for gestational age (LGA) = vauvan syntymäpaino on suuri gestaatioikään, raskausviikkoihin nähden (esim. diabeetikkoäidin vauva)

latch = imuote

latch-on = ottaa imuote, tarttua rintaan

leak = vuotaa

letdown reflex = heruminen

lip = huuli

lip tie = kireä huulijänne

LLLI = La Leche League International, kansainvälinen imetystä tukeva järjestö

lopsided = rinnat ovat erikokoiset

M

mammary gland = maitorauhanen

mastitis = rintatulehdus

MER = milk ejection reflex = heruminen, herumisrefleksi

menstruation = kuukautiset (myös: period)

midwife = kätilö

milk blister, milk blip = piimäkokkare, tukkeutunut maitotiehyt

milk duct = maitotiehyt

milk gland = maitorauhanen

milk supply = maidontuotanto, maitomäärä

miscarriage = keskenmeno

Montgomery gland = Montgomeryn rauhanen (nännipihassa)

multiples = monikkolapset

N

nappy = vaippa

neonatal intensive care unit (NICU) = vastasyntyneiden teho-osasto

nipple = nänni

nipple blanching = valkonännisyys, voi olla Raynaudin syndrooman oire

nipple confusion = nännihämmennys, imuotteen häiriintyminen tutin tai pullon takia

nipple preference = tuttipullon suosiminen rinnan kustannuksella

nipple shield = rintakumi

nurse = imettää, imeä rinnalla

nursing aversion = imetys tuntuu äidistä yhtäkkiä vastahakoiselta, usein hormonimuutoksista tai elämäntilanteesta johtuen

nursing in public = julki-imetys, imetys julkisella paikalla

nursing pad = liivinsuojus

nursing strike = imemislakko

nursing supplementer = imetysapulaite

O

obesity = liikalihavuus

overactive let-down = yliaktiivinen heruminen, suihkutissi

ovulation = ovulaatio

P

pacifier = tutti

partial breastfeeding = osittaisimetys

palate = suulaki

pediatrician = lastenlääkäri

pill = mm. ehkäisypillerit

plugged duct = tiehyttukos

position = (imetys-) asento

postnatal depression = synnytyksen jälkeinen masennus

postpartum = synnytyksen jälkeinen (aika)

power pumping = teholypsypäivä(t), lypsetään tavallista tiheämmin

pre-eclampsia = raskausmyrkytys

premature = ennenaikainen, keskonen

premie = keskonen

pump = lypsää

pumping output = lypsysaalis

R

rash = ihottuma

Raynaud’s syndrome = Raynaudin oire, kipeä kouristus ja valkoisuus nännissä

recurrent mastitis = toistuvat rintatulehdukset

relactation = imetyksen uudelleenkäynnistys

reverse cycling = vauva syö harvemmin, kun äiti on poissa ja tankkaa rinnalla äidin palattua

reverse pressure softening (RPS) = paineluhieronta pingottavan rinnanpään pehmentämiseksi

ribcage = rintakehä

rooming-in = vierihoito

root = hamuta

rooting reflex = hamuilurefleksi

S

saliva = sylki

sibling = sisarus

SIDS = Sudden Infant Death Syndrome = kätkytkuolema

significant other = puoliso (yleensä korrekti tapa ilmaista ilman oletusta puolison sukupuolesta)

simultaneous feeding = monikoiden yhtäaikainen imettäminen

sipper cup, sippy cup = nokkamuki

skin to skin contact = ihokontakti

sling = kantoliina (myös baby wrap)

small-for-date, small for gestational age (SGA) = vastasyntyneistä: pieni syntymäpaino gestaatioikään, viikkoihin nähden

SNS = imetysapulaite (Supplemental Nursing System)

solids, solid food = kiinteä ruoka

sore = haavainen, kipeä

special care nursery = vastasyntyneiden osasto (usein kevyempää kuin tehohoitoa tarvitsevat vauvat)

spit-up = pulautus

stool = kakka

suck, sucking, suckling = imeä, imeminen

substitute = korvike

supplement = lisä(ravinto)

supplementary nursing system = SNS = imetysapulaite

swallow = niellä

switch sides/breasts = vaihtaa puolta, vaihtaa rintaa

T

tandem breastfeeding/nursing = tandemimetys, kaksi eri-ikäistä sisarusta tai monikot rinnalla yhtä aikaa

teethe = saada hampaita

temper tantrum = raivari, kiukkukohtaus

thrive = kasvaa ja kukoistaa (failure to thrive = vauvan paino ei nouse riittävästi)

thrush = sammas

thyroid gland = kilpirauhanen

toddler = taapero, leikki-ikäinen

tongue = kieli

tongue tie = kireä kielijänne

triplets = kolmoset

twins = kaksoset

U

urine = virtsa

uterus = kohtu

V

vasospasm = kouristus (nännissä), kiputila, joka liittyy huonoon imuotteeseen

VBAC = vaginal birth after Caesarean = keisarileikkauksen jälkeinen alatiesynnytys

W

weaning = vieroitus, myös: aloittaa kiinteät ruuat

weight chart = painotaulukko, painokäyrä

weight gain = painonnousu

wonder weeks = kehitysvaiheet, joihin voi liittyä tiheää imua ja kiukkuisuutta