D-MER

Negatiiviset tunteet imetyksen aikana

D-MER tulee sanoista Dysphoric Milk Ejection Reflex, ja se tarkoittaa kirjaimellisesti juuri ennen tai maidon herumisen aikana tulevia negatiivisia tunteita, jotka kestävät muutamasta kymmenestä sekunnista muutamaan minuuttiin.

Tunteet tulevat yhtäkkiä, ikään kuin pyyhkäisevät yli aallon lailla ja usein juuri ennen herumisen tunnetta. Ja jo ennen kuin ensimmäinen heruminen on ohi, olo helpottaa. Herumisen aiheuttama fyysinen pahan olon tunne on eri asia, ja siihen voi auttaa veden juominen ja kevyt syöminen juuri ennen imetystä.

D-MER:iä kuvataan monilla eri sanoilla. Näitä voivat olla mm: ahdistus, surullisuus, kauhu/pelko, hermostuneisuus, ärtyneisyys, toivottomuus, ikävä tunne vatsan pohjalla.

Äiti voi tuntea ahdistusta joko imetyksen ensimmäisellä herumisella tai kaikilla herumisilla riippuen D-MER:in voimakkuudesta. Samoin ahdistus voi tulla myös pumpatessa tai herumisen alkaessa spontaanisti ilman, että vauva on rinnalla, ja tämäkin riippuu D-MER:in voimakkuudesta.

D-MER on refleksi, jota hormonit kontrolloivat, ja jolle äiti ei voi itse mitään. Sitä ei saa puhumalla tai järkeilemällä loppumaan tai häviämään. Sillä ei myöskään ole mitään tekemistä nännien koskettamisen kanssa. Tuntemukset eivät ole oikeita ajatuksia, vaan yksinomaan hormonien aiheuttamia.

Maidon heruminen alkaa, kun prolaktiinihormonin tasot nousevat jo ennen kuin maito alkaa virrata maitorauhasista rintojen läpi nänniin. Dopamiini auttaa kontrolloimaan prolaktiinin eritystä, ja siksi dopamiinitason tulee laskea hieman, että prolaktiinia erittyisi. Kun prolaktiinitaso alkaa nousta, dopamiinin eritys tasaantuu. Tämä tapahtuu kaikilla imettävillä naisilla.

Dopamiinin tiedetään vaikuttavan mielialaan, ja D-MER-äidillä dopamiinitason lasku on  normaalista poikkeava (liian laaja, liian nopea tai liian matalalle). Tämä poikkeavuus aiheuttaa ahdistuksen ja negatiiviset tunteet. Dopamiinitason laskiessa aivojen mielihyväkeskuksessa sijaitsevat dopamiinireseptorit jäävät ilman tarvittavaa dopamiinia, ja tämä aiheuttaa negatiivisten tunteiden hyökyaallon. Kun dopamiinitaso jälleen vakiintuu, olo on poissa. D-MER -tuntemukset vaihtelevat eri äitien kohdalla lievästä koti-ikävän tunteesta aina vahvaan vihan ja itsetuhoisuuden tunteisiin.

Joillain D-MER alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa ja on hävinnyt ennen kuin vauva on kolmikuinen. Toisilla tila jatkuu siihen asti, että lapsi vieroitetaan riippumatta lapsen iästä. Kuitenkin monien äitien on sitä helpompi tätä ahdistuksen tunnetta imetyskerran alkaessa on kestää ja sietää, mitä vanhemmaksi vauva tulee. Toisinaan tilan sietäminen voi olla vaikeaa niille äideille, joilla on esimerkiksi ahdistushäiriö.

Kyse EI ole

  • fyysisistä tunteista imetystä kohtaan
  • fyysisestä huonon olon tunteesta herumisen yhteydessä
  • raskauden jälkeisen masennuksen ilmenemisestä
  • siitä, että ei pidä imettämisestä yleisesti
  • mielenterveyteen liittyvästä asiasta
  • aikaisemmin mahdollisesti tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä
  • synnytystraumasta
  • joillain naisilla raskauden aikana imettämisen tai taaperon imettämisen aikana tulevista fyysisen vastenmielisyyden tunteista
  • psyykkisestä vaivasta

Hoitokeinona vakavassa D-MER-tilanteessa voi lääkärin kanssa keskustella dopamiinitasoa tasapainottavasta lääkityksestä. Lievemmät tilat voidaan hoitaa mahdollisesti myös  elämäntapamuutoksilla ja muilla luonnonmukaisilla keinoilla.

Kenenkään ei pitäisi joutua vieroittamaan vauvaa rinnalta D-MER:in takia. Jos äiti ymmärtää, että kyse on hormonaalisesta tilasta, jota voidaan mahdollisesti lääkityksellä helpottaa, imetyksen jatkaminen voi tuntua paremmalta vaihtoehdolta vieroittamisen sijaan.

Julkaistu 2.12.2016