Imetyksen edistämisen palkinto 2016 Imetys ilman stressiä -hankkeelle

Julkaistu 18.10.2016

Imetyksen tuki ry on myöntänyt vuoden 2016 imetyksen edistämisen palkinnon Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton nelivuotiselle Imetys ilman stressiä -hankkeelle. Hanke on neljän vuoden ajan tehnyt uraauurtavaa ja tärkeää työtä imetyksen edistämiseksi Suomessa.

Imetys ilman stressiä -hanke on antanut ainutlaatuisen panoksen imetystuen ammatillisten ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeen laadukkaat seminaarit ovat koonneet yhteen imetystuen toimijoita eri sektoreilta, luoneet uusia yhteyksiä toimijoiden välille ja kehittäneet merkittävästi suomalaisen imetystukikentän kokonaisuutta.

Imetys ilman stressiä -hanke on Imetysrauhaa-kampanjalla ansiokkaasti tuonut esiin imetyksen monimuotoisuutta ja tehnyt imetystä näkyväksi positiivisessa, iloisessa ja erilaiset näkemykset hyväksyvässä hengessä. Hankkeessa on myös vahvistettu synnytysdoulien osaamista varhaisesta imetyksestä, millä on suuri merkitys koko imetystaipaleelle.

Imetys ilman stressiä -hanke päättyy vuoden 2016 lopussa, mutta sen hyvät vaikutukset tulevat ulottumaan pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Lotta Viinikka, toiminnanjohtaja, Imetyksen tuki ry
044 5225 032, lotta.viinikka@imetys.fi