Yhteydenottojen määrä imetyksen tukeen kasvanut tuhansilla

Julkaistu 9.4.2015

Yhteydenottojen määrä Imetyksen tukeen kasvanut tuhansilla

Imetyksen tuki ry:n tarjoaman koulutetun vertaistuen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Vuoden 2014 aikana Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoiset tukiäidit antoivat henkilökohtaista imetystukea 8850:lle perheelle. Kaiken  kaikkiaan vuonna 2014 tuen piirissä oli yli 15 000 aikuista ja lasta, noin 7000 enemmän kuin vuonna 2013.

Imetyksen vertaistukipalvelujen tarve on ollut suurta myös vuonna 2015. Imetyksen tuen koulutetut tukiäidit kohtaavat perheitä tukiryhmissä, päivystävässä tukipuhelimessa sekä verkkotuen kautta. Etenkin sosiaalisen median tukiryhmä on kasvanut, reilussa vuodessa sen jäsenmäärä on noussut tuhannesta yli seitsemääntuhanteen. Ryhmän ovat löytäneet myös ulkomailla asuvat suomalaiset äidit.

Perheet ottavat yhteyttä Imetyksen tukeen erilaisissa imetykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Yleisimpiä ongelmia ovat imetyskipu, maidon riittävyyteen liittyvät huolet sekä vaikeudet tulkita vauvan  viestejä. Ongelmatilanteiden syntymiseen vaikuttaa usein se, että tuoreilla vanhemmilla voi olla vain vähän tietoa imetyksestä. Osa Imetyksen tukeen yhteyttä ottaneista perheistä tarvitsisi terveydenhuollon ammattilaisen antamaa imetysohjausta, jota omalla paikkakunnalla ei ole saatavilla. Vasta puolella Suomen neuvoloiden terveydenhoitajista on imetysohjaajakoulutus.

Kaikilla Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoisilla on vähintään 20 tunnin peruskoulutus imetyksestä. Koulutettujen imetystukiäitien tarjoama apu on koettu asiantuntevaksi ja laadukkaaksi tueksi, joka parhaimmillaan heijastuu myönteisesti koko perheen jaksamiseen. Sujuva imetys on positiivinen voimavara, jolla on pitkäaikaisia, myönteisiä vaikutuksia niin lapsen kuin äidin terveyteen ja hyvinvointiin.

Mikä on Imetyksen tuki?

Imetyksen tuki ry:n tavoite on edistää imetystä ja imetysmyönteistä ilmapiiriä Suomessa. Järjestö antaa laadukasta, koulutettua vertaistukea imettäville äideille sekä jakaa asiallista, tutkittua tietoa imetyksestä. Imetyksen tuen palveluihin kuuluu valtakunnallinen imetystukipuhelin, verkkotuki ja yli kolmellakymmenellä paikkakunnalla toimivat imetystukiryhmät.

Imetyksen tuen toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24:een artiklaan sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n imetystä koskeviin ohjelmiin (Vauvamyönteisyys eli Baby Friendly Hospital Initiative ja 10 askelta onnistuneeseen imetykseen). Imetyksen tuen toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Lotta Viinikka, lotta.viinikka@imetys.fi, p. 044 5225 032

Puheenjohtaja Jaana Reinikka, jaana.reinikka@imetys.fi, p. 044 7801 091