Tietopaketti imetyksestä sateenkaariperheissä

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus avartaa käsitystämme myös imetyksestä. Tieto siitä, että myös ei-synnyttänyt vanhempi voi imettää, voi avata mahdollisuuksien maailman perheiden imetystoiveille. Toisaalta imetys ei ole pelkästään maidon siirtämistä suoraan rinnasta vauvan suuhun. Osa sateenkaariperheistä valitsee lypsetyn rintamaidon.

Perheen toiveet ja tavoitteet tulevasta imetyksestä vaikuttavat siihen, miten imetykseen ja vauva-aikaan kannattaa valmistautua. Mahdollisuuksia työnjakoon on monia, eikä oikeita tai vääriä tapoja ole olemassakaan. Tärkeintä on, että jokainen perhe voi tehdä juuri itselleen sopivia valintoja ja saa tukea niiden toteuttamiseksi. Kaikissa perheissä imetys ei ole toiveissa lainkaan. Riippumatta siitä, mitä vauva syö tai kuka häntä ruokkii, vauva voi muodostaa tasaveroisesti läheisen kiintymyssuhteen kaikkiin vanhempiinsa. Siihen tarvitaan vain yhdessäoloa ja kiinnostusta tutustua uuteen perheenjäseneen.

Kuka voi imettää?

Maidonerityksen käynnistäminen

Täysimetys vai osittaisimetys

Tärkeät apuvälineet

Tukea sateenkaariperheiden imetykseen

Sateenkaariperheiden imetystoiveet- ja kokemukset Suomessa